אספקת מים

אספקת מים

במדינת ישראל קיים מחסור מתמיד במים בכלל, ובמי שתייה בפרט. באופן טבעי, החלק הדרומי של המדינה נמצא באזור צחיח וצריך לקבל את מי השתייה מאזורים אחרים. באזור הצפון ורצועת החוף, קיימת מגמה של הרעה באיכות המים באופן שמחייב את הרשויות לפסול קידוחים ומקורות מים עיליים לשתייה.

על פי פקודת בריאות העם, משרד הבריאות הוא הגוף האחראי על אישור ופיקוח על מקורות מים המיועדים לספק מי שתייה. במסגרת זו, על משרד הבריאות מוטל לאשר מקורות מים עיליים, לקבוע אזור (רדיוס) מגן למקורות מים ולקידוחים של מי שתיה, לפקח על פעילותם של ספקי מים, לערוך ניטור של מקורות מים ועוד. בשנים האחרונות נקבעו בעקבות עבודה של "וועדת עדין", בה שימשנו כיועצים משפטיים, ערכים חדשים מחמירים יותר של מזהמים מותרים במי השתייה.

במסגרת הזו, קורה וספקי המים נקלעים לסבך בירוקרטיה של אישורים, היתרים ורישיונות שנראים כבלתי פתירים. אנו מכירים מצבים אלו מקרוב ונוכל לסייע בידכם להתגבר עליהם. כמי שליוו מקרוב את עבודת וועדת עדין שמונתה להמליץ על תקנים חדשים ועדכניים לאיכות מי השתייה בישראל, אנו מכירים היטב תחום זה. גם בפקודת בריאות העם, וגם בתקנות בריאות העם, אנו מכירים הוראות רבות, שפרשנות נכונה שלהן יכולה לאפשר לכם – ספקי המים לספק מים ולהתגבר על מכשולים שעשויים לצוץ במהלך העבודה.

למרות שנראה לכאורה שאספקת מי שתייה היא תחום הנתון באופן בלעדי לסמכותו של משרד הבריאות – הרי שהדבר אינו כך: לשם אחזקת חומרי חיטוי וכימיקלים אחרים ורישיון עסק נדרשת מעורבותו של המשרד להגנת הסביבה; לשם הובלת חומרי החיטוי וכימיקלים אחרים נדרש רישיון מוביל ממשרד התחבורה ועוד;

אנו נוכל לסייע בידכם, להשיג את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפעילותכם, ולהתנהל באופן שימנע הפרת הוראות החוקים הסביבתיים, גרימת זיהומים סביבתיים והסתבכויות מיותרות עם הרשויות.