מי תהום ונחלים

מי תהום ונחלים

על פי חוק המים, זיהום מים הוא שינוי בתכונותיהם של מים מבחינה פיסיקלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הגורם שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור, או עלולים לפגוע בחי או בצומח, או פחות ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש. הגדרה זו של זיהום מים היא רחבה אף בהשוואה  לדיני איכות הסביבה, ואינה מסתמכת על יסוד משפטי של כוונה אלא של תוצאה, עד כי קשה מאוד להתגונן בבית המשפט בגין אישום על זיהום מקור מים. קיים סיכוי, שבהיבט אחד לפחות של פעילותכם אתם עוברים עבירה של זיהום מים, אף מבלי לדעת על כך. 

על חוק המים מופקד ראש רשות המים והביוב (נציב המים לשעבר), אולם הסמכויות להתקנת תקנות ואכיפה של מניעת זיהומים סביבתיים במים מופקדות גם בידי השר להגנת הסביבה ואף בידי תאגידי מים וביוב. לא בכדי התקין השר להגנת הסביבה ברבות השנים תקנות רבות הנוגעות למניעת זיהום מים - שמטרתן הסדרה של תהליכים תעשייתיים, ומניעת הידלדלות של מקורות המים – הן באיכות והן בכמות. החשיבות הרבה של מקורות המים מחייבת את המדינה להקשיח את הפיקוח ולשמור על מאגרי המים הקיימים. 

משרד עו"ד לוינסון - דרור יוכל לסייע בידכם להימנע מלזהם מקורות מים: ראשית, ללא הכרות מפורטת של המערכת החקיקתית המסועפת בתחום והקשר הספציפי שלה לפעילותכם, לא תוכלו לנקוט באמצעים מתאימים על מנת להימנע מזיהום מים, ולעמוד בכל התקנים הישראליים והבינלאומיים המחייבים. כך לדוגמא, אנו נוכל לסייע בידכם בתחום המורכב של הקמה, תפעול וניטור מיכלים וצנרות דלק. 

במידה ונקטתם בכל האמצעים הנדרשים, ועדיין לא הגעתם לערכים המיוחלים להזרמה לנחל, אנו נוכל לסייע בידכם בהשגת "צו הרשאה" מרשות המים. יש בידינו ניסיון עשיר במסגרת הפרקטיקה של המשפט הסביבתי, בליטיגציה, בהגשת עררים על החלטות ראש רשות המים ובייצוג גופים תעשייתיים בבית הדין למים – ערכאה ייחודית המטפלת בנושא. אנו מכירים היטב ופעלנו בעבר, גם בכל הנוגע לתהליכים תעשייתיים הקשורים לנושא, כגון תהליכי שטיפה ורענון, או טיפול פני-שטח של מתכות נוכל לסייע לכם בהגשת בקשות להקלה בערכי השפכים שנקבעו לכם, או בהתמודדות עם צווים מנהליים שיוצאו כנגדכם. כך גם ביחס לפעולות אחרות של מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב הנוגעות לקביעת רצועות מגן, לרישיונות הפקה ולהוצאת צווים והוראות אחרות.

במידה ויוגש כתב אישום בגין עבירות על חוק המים או התקנות שהותקנו מכוחו, נוכל להכין אתכם לשימועים ולחקירות במשטרה הירוקה ובמידת הצורך, גם לספק לכם בבית המשפט את הייצוג הטוב ביותר במסגרת המשפט  הפלילי המנהלי או האזרחי. יש לנו ניסיון עשיר בתחום, ונוכל לעזור בכך גם לכם.