ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

 מיליוני משתמשים יוצרים כמויות אדירות של פסולת אלקטרונית, בעוד שהקיבולת לאחסון הפסולת מצטמצמת והולכת. 

על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, כל יצרן או יבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני או של סוללות, אחראי למחזר את הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר, גם אם ייצא משימוש אחרי שנים רבות. לשם כך, החקיקה הסביבתית קבעה מנגנונים המחייבים דיווח שנתי, התקשרות גם גופים מוכרים וחובות רבות נוספות. הפרה של חובות אלה, עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים משמעותיים כמו גם להגשה של כתבי אישום בגין הפרת ההוראות. 

חקיקה זו משנת 2012, באה בעקבות מגמה עולמית של חקיקה להסדרת הטיפול בפסולת אלקטרונית: 

חקיקת פסולת אלקטרונית באירופה 

בשנת 2003, לאור העלייה החדה בזרם הפסולת האלקטרונית באיחוד האירופי, התקבלה דירקטיבת ה – WEEE 2002/93/EC העוסקת באיסוף ובמחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית. מטרות דירקטיבת ה WEEE:

 1. להקטין את כמות הפסולת האלקטרונית המופנית להטמנה;
 2. להגדיל את אחוז המחזור של הפסולת האלקטרונית; דירקטיבות ה WEEE – וה – RoHS האירופאיות, כמו גם חקיקות שעקבו אחריהן במשפט הסביבתי הבינלאומי כגון "WEEE/RoHS Korea", או "China RoHS" מציגות גישה חדשה. בניגוד לגישות מסורתיות במשפט הסביבתי, שהשתמשו בגישה של ציווי ופיקוח (command-and-control), והטלת עונשים וקנסות, הגישה החדשה מתמקדת בהרחבת אחריות היצרן החל משלב תכנון המוצר, ועד למציאת פתרון לסילוקו על פי עקרון אחריות המורחבת של היצרן (Extended Producer Responsibility). שימוש בעיקרון זה, מהווה תמריץ ליצרנים להשקיע בזמן פיתוח המוצר מחשבה גם על אופן הסילוק והמחזור של המוצר, לאחר תום חייו כחלק מתפיסה של איכות הסביבה. על מנת למנוע היווצרות של פסולת מסוכנת ממכשור חשמלי ואלקטרוני, דירקטיבת ה -RoHS 2002/95/EC העוסקת בהטלת מגבלות על שימוש בשישה חומרים מסוכנים בייצור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים המכוסים על ידי דירקטיבת ה - WEEE (waste electrical and electronic equipment).דירקטיבת ה -RoHS מהווה מכשול – עליו ניתן להתגבר. יצרנים בתחילה חששו מכך שייאלצו לסגור קווי ייצור עקב מחסור ברכיבים תואמי RoHS או שלא ימצאו להם בעתיד חלקי חילוף מתאימים שהם תואמי RoHS. תהליכים קריטיים בדילוג מעל מכשול ה - RoHS והגעה לתאימות עם הוראות המשפט הסביבתי ודיני איכות הסביבה האירופאיים מתחיל במחויבות הנהלה, וממשיך דרך גיבוש צוות מנהיגות מקצועי ואפיון אסטרטגיה ברורה של ניהול ומחויבות סביבתית של התאגיד לגבי התייחסות להוראות ולהחרגות הדירקטיבות עוד בשלב של תכנון המוצר.   

  חקיקת פסולת אלקטרונית בסין

 1. ה – RoHS הסיני אימץ גישה דו שלבית: בשלב הראשון, היצרן של המכשירים החשמליים או האלקטרוניים נדרש לסמן את המוצר בתווית שמראה אם המוצר מכיל יותר מהערכים שנקבעו לגבי שישה חומרים שנקבעו (אותם החומרים שנקבעו בדירקטיבת ה – RoHS האירופית) ואם המוצר ניתן למחזור. בנוסף, החקיקה דורשת גם סימון של האריזות. בשלב השני, השימוש של החומרים המסוכנים שיוגדרו יוגבל.
 2. לאחר שהאיחוד האירופי הגביל שימוש בששה חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני בדירקטיבת ה – RoHS, במטרה למנוע היווצרות של פסולת אלקטרונית גם סין חוקקה חוק דומה בשנת 2006. החקיקה לפיקוח על זיהום הנגרם ממכשירים אלקטרוניים לתקשורת ( Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) חלה לגבי מכשירים שיוצרו לאחר מרץ 2007. המונח " מכשירים אלקטרוניים לתקשורת" אינו מתייחס רק למכשירים שמשמשים בפועל לתקשורת, אלא לציוד חשמלי ואלקטרוני במובן הרחב שלו. את החקיקה יש ליישם ולהבין על פי מספר תקנים אליהם היא מפנה.     

מידע נוסף על חקיקת ה – RoHS הסיני ניתן ללמוד מהמדריך שנכתב על ידי משרדנו למשרד התמ"ת ופורסם בנובמבר 2007.

חקיקת פסולת אלקטרונית בקוריאה

 1. בחוק למחזור מכשירי חשמל, מכשירים אלקטרוניים ורכבים משומשים, כללה קוריאה ארבע חקיקות אירופאיות: הדירקטיבה למחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית (WEEE Directive), הדירקטיבה המטילה מגבלות על שימוש בחומרים מסוכנים מסויימים במכשירים חשמליים ואלקטרוניים (RoHS Directive), הדירקטיבה העוסקת בטיפול ברכבים לא שמישים (ELV Directive) והדירקטיבה העוסקת בתכנון מוצרים על פי עקרונות ברי קיימא תוך חסכון באנרגיה (EuP Directvie). בנוסף לכך, אמצה החקיקה הקוריאנית את העיקרון המקובל במשפט הסביבתי האירופאי המטיל אחריות רבה על יצרן המכשירים (Extended Producer Responsibility) גם לאחר תום חיי המוצר. שימוש בעיקרון זה, מהווה תמריץ ליצרנים להשקיע בזמן פיתוח המוצר מחשבה גם על אופן הסילוק והמחזור של המוצר, לאחר תום חייו כחלק מתפיסה של איכות הסביבה.
 2. על מנת להצליח להיות בתאימות עם הוראות החוק הקוריאני על פי דיני איכות הסביבה הרלוונטיים, יש צורך במחויבות הנהלה, צוות מנהיגות מקצועי ואסטרטגיה ברורה של ניהול ומחויבות סביבתית של התאגיד לגבי המוצר, אולם גם לגבי כל שרשרת הייצור.

  אנו פועלים במשך שנים רבות בתחום הפסולת אלקטרונית ומכירים היטב את הנושא הן מהבחינה הטכנולוגית והן מהבחינה המשפטית. בתחום הזה בפרט, הייעוץ המדעי משפטי הוא חיוני, וללא שילוב בינתחומי כזה קשה מאוד להתמצא בנושא ולהגיע למסקנות משפטיות נכונות. 

בכל הנוגע לחוק הפסולת האלקטרונית בישראל, עורכי הדין של משרד לוינסון - דרור מייעצים לחברות בכל הנוגע לסיווגן על פי החוק, מתן חוות דעת לגבי הפטורים החלים על חברות, וליווי החברות בחתימת הסכמים עם גופים מאושרים ובישום הוראות החוק. 

בכל הנוגע לחקיקת פסולת אלקטרונית במשפט הזר, אנו מסייעים לחברות ישראליות המייצאות לאירופה או לאסיה, או שמעוניינות לבחון את תכולת החקיקה והשלכותיה על פעילויות ייצוא עתידיות בדברים הבאים:

 • בדיקת היתכנות לגבי תכולת הוראות החקיקה הסביבתית הרלוונטית לגבי מוצר;
 • ניתוח משפטי של ההחרגות הקיימות בהוראות החקיקה הסביבתית הרלוונטית למוצר הנבדק;
 • פיתוח אסטרטגיה לתאימות של החברה להוראות החקיקה הסביבתית הרלוונטית, הכנת טפסים ותכתובות כלפי ספקים וגורמים אחרים בשרשרת הייצור;
 • ניטור ועדכון על התפתחויות בהוראות החקיקה הסביבתית הרלוונטית בפרט, ובמשפט הסביבתי ובדיני איכות הסביבה באירופה בכלל ; 

יש לקחת בחשבון, שחברות המייצאות מוצרים ללא ביצוע בדיקות תאימות מקדימות, חשופות לסיכונים הבאים:

 • חסימה של כניסת מוצרים למדינה;
 • עיכוב מכירת המוצרים במדינה;
 • פגיעה במוניטין;
 • איבוד שווקים;
 • הפרת חוזים;
 • הפעלת אמצעי ענישה פליליים; 

אנו נשמח להיפגש עימכם לייעוץ ראשוני, על מנת להקטין את החשיפה של חברתכם לסיכונים אלה, ולהעביר אתכם בשלום את משוכת ייצוא המוצר לאירופה או באסיה על פי דרישות החקיקה הרלוונטיות, המשפט הסביבתי הבינלאומי ודיני איכות הסביבה באירופה ובעולם.

למאמרים שלנו בנושא