רישיונות והיתרים

רישיונות והיתרים

רישיון העסק מהווה את לב ליבו ואת נשמת אפו של העסק. רישיון העסק והתנאים הנוספים הנלווים לו הם הכלים העיקריים באמצעותם הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה ורשויות אחרות מסדירים את הפעילויות שיש להן השלכה סביבתית. לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה, יש את הסמכות להוסיף תנאים מיוחדים לרישיון העסק. תנאים מיוחדים אלה, הם למעשה לב ליבו של הרישיון, והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה על חוק רישוי עסקים. 

סוגיית רישיון העסק היא סוגיה סבוכה ביותר המצריכה מומחיות רבה: השלב הראשון, הוא שלב הגשת הבקשה לרישיון העסק. כבר בשלב הזה, הגשה לא מתאימה, עם פריטי רישוי לא מתאימים או לא מספקים, עלולה לגרום לבעיות רבות בהמשך. יתר על כן, הקביעה מהם פריטי הרישוי הנדרשים לעסק אינה תלויה אך ורק בחקיקה – ולשם כך נדרש להכיר היטב הן את מרכיבי הפעילות שלכם ואת הפסיקה הרלוונטית בתחום. משרד עורכי דין לוינסון - דרור יוכל לסייע לכם בשלב הזה, בהכנת הבקשה, ובדיקת התאמתה לפעילויותיכם. 

לאחר הגשת הבקשה, הדרך לקבלת הרישיון הנכסף עדיין עלולה להיות דרך חתחתים. לדוגמא – נקבעו למפעל תנאים נוספים שאינם ישימים. ברור – שקבלת רישיון העסק ואי עמידה בתנאים יגררו את העסק לעבור על החוק. לפיכך, הייעוץ שלנו מתחיל כבר בשלב המשא והמתן מול הרשויות על התנאים, שיתווספו ברישיון העסק שלכם. אנו מסייעים בהבהרתם של גבולות הסמכות של הרשויות, ובביקורת על "סבירותם" ו"מידתיותם" של התנאים המוצעים, ובכך נותנים בידיכם  כלים חזקים לניהולו של משא ומתן זה, שתהיה לו השפעה מכרעת על פעילותכם. גם לאחר מתן תנאים שלא לשביעות רצונכם, קיים מנגנון ההנמקות שהשימוש בו מוגבל ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק רישוי עסקים. הגשת בקשת הנמקות, ותגובות לה הן דבר בו אנו עוסקים מידי יום ביומו, ונוכל לסייע לכם בכך. 

בשנים האחרונות, במסגרת רפורמה מורכבת ומסובכת של משרד הפנים תוקן חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים ושונו עקרונות יסוד של הסדרת הרישוי במדינת ישראל. כך לדוגמה הוכנסו מנגנונים של היתר זמני, היתר מזורז ושונו התקופות להן ניתן הרישיון. היכרות עם הרפורמה, חיונית להגשה נכונה והיכולת לעמוד בדרישות המובאות ברישיון העסק, כחלק מהתאמת הפעילות להוראות הדין הסביבתי. 

גם אם כבר ניתנו למפעל תנאים שאין הוא יכול לעמוד בהם – עדיין לא סגורה הדרך. יש לנו ניסיון רב בליטיגציה ובייצוג משפטי בהפיכת ובביטול החלטות, שעניינן הוספת תנאים מיוחדים, שאינם לוקחים בחשבון את צרכיו, יכולותיו וזכויותיו הלגיטימיים של מפעל. בכל ההליכים האלה, יש צורך לעבוד באופן צמוד עם מומחים על מנת לגבש חוות דעת מומחים – לצוות המשפטי במשרדנו, יש את כל הכישורים, ההכשרה והניסיון לסייע בידכם למצוא את המומחים המתאימים ביותר לצרכיכם, ולשלב בין הצרכים המשפטיים למומחיותם, על מנת לגבש עבורכם את חוות הדעת המיטבית. 

לתחום רישוי העסקים השלכות מנהליות ופליליות נרחבות. צווי סגירה וכתבי אישום מוגשים כנגד עסקים ומנהלים בהליכים מנהליים ופליליים. גם במקרים אלו, משרד עו"ד לוינסון - דרור יוכל לספק לכם בבית המשפט את הייצוג הטוב ביותר במסגרת המשפט הסביבתי, המנהלי והפלילי. יש לנו ניסיון עשיר בתחום, ונוכל לעזור בכך גם לכם.

למאמרים שלנו בנושא