מתקני התפלה ומט"שים

מתקני התפלה ומט"שים

מכוני התפלה ומכונים לטיהור שפכים (מט"שים), כמוהם כמפעל תעשייתי לכל דבר. המים – מי הים או מים מליחים במקרה של מכון התפלה, ומי שופכין במקרה של מט"ש, הם חומרי הגלם. תהליך טיהור המים – אם להתפלה ואם לטיהור השפכים, הוא תהליך תעשייתי לכל דבר ועניין. יש שימוש במכונות ובאמצעי ייצור אחרים, בטכנולוגיות חדישות, נדרשים אנשים משכילים ומיומנים. כתוצאה מהתהליך, פעמים רבות נוצרים תוצרי לוואי - במקרה של מכוני התפלה רכז מים וממברנות משומשות, ובמקרה של מכונים לטיהור שפכים בוצות. בסופו של תהליך מתקבל המוצר שהוא מים, באיכויות שונות ולשימושים שונים: החל ממי שתייה (במכוני התפלה), המשך בקולחים שמותרים לשימושים מוגבלים, והמשך בקולחין מטופלים להשקיה בלתי מוגבלת ולהזרמה לנחלים. 

כמו לכל מתקן תעשייתי, ובצמוד לכל תהליך תעשייתי, גם למכוני התפלה ולמכונים לטיפול בשפכים קיימות השלכות על הסביבה ועל נושאי בטיחות; נדרשים היתרים ורישיונות סביבתיים להפעלתם (הזרמה לנחלים, הזרמה לים, היתר רעלים, רישיון עסק וכדומה) ועל פי רוב הם בקרבת הסביבה החופית וצריכים לעמוד בהוראות חוק השמירה על הסביבה החופית; הם נדרשים לעמוד בתקנים סביבתיים ובטיחותיים; והם חשופים לביקורת הציבור והרשויות לגבי מפגעים סביבתיים שהם עלולים ליצור. 

עורכי הדין שלנו נותנים ליווי, ייצוג ויעוץ משפטי בכל הנוגע להקמתם של מכונים להתפלה ולטיפול בשפכים, בתפעולם ובמכירת המים, הקולחים והבוצה הנוצרים ואופן סילוקם. כמו כן, נסייע לכם בייעוץ מניעתי מוקדם, בשלב טיהור המים והשפכים, על מנת שתעמדו בכל מערכות ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי הדין, ונתריע בפניכם על התנגשות צפויה בין פעילותכם לבין הדרישות הקיימות בדין. כך לדוגמה, תקלות בהפעלה של מכוני טיהור שפכים, עלולות לגרור מטרדים ומפגעים קשים של ריח, זיהום אויר וזיהום מקורות מים. בנוסף, נייעץ למנהלים במכון ההתפלה והטיהור בדבר הפעולות שעליהם לבצע על מנת לעמוד בחובות האחריות המוטלות עליהם כנושאי משרה במכון – הן במישור התפקוד היום יומי, והן במישור ההערכות לעתיד.