הים והסביבה החופית

הים והסביבה החופית

מדינת ישראל שוכנת לאורך חופו המזרחי של הים התיכון. כמו כן, חופיה גובלים בים סוף באילת ובים המלח. ההגנה על הים מפני מפגעים סביבתיים מוסדרת על ידי שורה של אמנות בינלאומיות, ביניהן אמנת ברצלונה להגנה על הים התיכון, אמנות למניעת זיהום הים משמן ואמנה למניעת הטלת פסולת לים. הוראותיהן של אמנות אלו משתנות בעקבות הוספתם של פרטיכלים, ואלו, בתורם, מוצאים את דרכם לחקיקה הישראלית הפנימית. מאחר ומדינת ישראל חתמה ואשררה את אמנת ברצלונה ומספר פרוטוקולים שלה, הוראות האמנה יושמו בשורה של חוקים ותקנות שבאים בין היתר למנוע את זיהום הים ממקורות יבשתיים, ולאפשר במגבלות הזרמה או הטלה של קולחים לים. לבקשתכם, נוכל לשמור אתכם מעודכנים ונסייע לכם בהבהרת המצב המשפטי המורכב בתחום זה. 

בשנת 2005, חלה החמרה משמעותית בחוק העיקרי, המסדיר הזרמות ממקור יבשתי לים התיכון. במסגרת התיקון, שונו ההגדרות המשפטיות באופן שמשמיט את הצורך בכוונה לזיהום הים ומסתמך אך ורק על התוצאה, הוחלט על קביעת היטלים למזרימים לים, הורחבה המסגרת באמצעותה ניתן לחייב מזרימים לים בניקוי עד ל"השבת המצב לקדמותו" ועוד. 

אם למפעלכם אין פתרון יבשתי זמין לשפכיו או לפסולת הנוצרת בו, אנו נוכל לסייע בידכם לנהל את המשא והמתן המורכב מול הועדות המיוחדות, שבסמכותן להתיר פעולות של הזרמת שפכים או הטלתם לים. גם לאחר קבלת ההיתרים המיוחלים – פעמים רבות הם ניתנים לפרשנויות שונות. אנו נוכל לסייע בידכם, להתמודד עם הוראות היתרים, ולמצות את זכויותיכם, כל זאת כמובן, תוך שמירה על המסגרת החוקית בדיני איכות הסביבה. אנו מכירים דרכים רבות, בהן כיצד ניהול סביבתי נכון יכול למנוע הפרה של הוראות החוק או הזרמות בלתי צפויות ואסורות לים – נשמח לסייע לכם גם בתחום זה. 

חוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים מאפשר הטלת עיצומים כספיים שעלולים להגיע לסכומים משמעותיים ולהוות איום קיומי למפעל. מענה משפטי לקנס המנהלי כמו גם עתירות לבתי המשפט המנהליים לביטולו הם חלק מהייעוץ והייצוג שנוכל להעניק לכם.

במקרים רבים, הוגשו כתבי אישום כנגד מפעלים או רשויות המזרימות לים, בהיתר או שלא בהיתר. גם במקרים אלו, נוכל לספק לכם בבית המשפט את הייצוג הטוב ביותר במסגרת המשפט הסביבתי הפלילי. יש לנו ניסיון עשיר בתחום, ונוכל לעזור בכך גם לכם.