אחריות מנהלים בבטיחות

אחריות מנהלים בבטיחות

המחזיק במקום העבודה, מוגדר בפקודת הבטיחות ככל אחד מאלה – המעסיק, בעל מקום העבודה או תופש מקום העבודה, המנהל בפועל של מקום העבודה, מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה או המנהל בפועל של התאגיד. 

על המחזיק במקום העבודה מוטלת אחריות כבדה לבטיחות העובדים ובפועל – גם נושאי משרה בתאגיד שהם לא מחזיק המקום (בלשון פקודת הבטיחות – "כל מנהל, שותף ופקיד אחראי") הם בעלי אחריות ולהם חשיפה משפטית משמעותית לדינים של בטיחות בעבודה. 

על מנת לצמצם ככל הניתן את החשיפה המשפטית של התאגיד ושל המנהלים לדיני בטיחות בעבודה, יש להכיר ראשית את החובות המוטלות על מנהלים, ולהכיר את ארגז הכלים העומד בפני המנהלים על מנת לעמוד בחובות המוטלות עליהם. 

הפעולה הפשוטה ביותר שאפשר לעשות בהקשר הזה, היא הרצאה על אחריות מנהלים בבטיחות, לפורום של המנהלים בחברה. אנו מוזמנים תדיר לתת הרצאות בפני פורומים של מנהלים, תוך אפשרות לקיים דיונים בנושאים שמטרידים אותם בשטח בחיי המעשה. 

בשלב מתקדם יותר, אנו מבצעים תוכניות אכיפה פנימיות בתחום הבטיחות. במסגרת התוכניות האלה, נבחנת פעולת החברה ביחס להוראות דיני הבטיחות ופרוייקט האכיפה הפנימית מסוכם בדו"ח פערים משפטי חסוי ומדוייק המפנה כל פער לסעיף הדין הרלוונטי (לא תשארו עם דו"ח שלא תדעו מה לעשות איתו – מבטיחים). מאחר ואנו מכירים ועוסקים רבות בתחום של דיני בטיחות בעבודה ומכירים את תחום הבטיחות גם מהפאן המקצועי נוכל לתת לכם את השירות הטוב ביותר בנושא זה.