תביעות ייצוגיות סביבתיות

תביעות ייצוגיות סביבתיות

הגשה של תביעה סביבתית הינה הליך מורכב ומסובך המצריך מומחיות וניסיון. הדבר נכון פי כמה כאשר מדובר בהגשה של בקשה לאישור תובענה סביבתית כתובענה ייצוגית.

בשנים האחרונות הוגשו באמצעות משרד עורכי הדין שלנו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, מהחדשניות שהוגשו בישראל ואף בעולם. תובענות אלו מתייחסות בין היתר לעילות משפטיות ולמפגעים סביבתיים של: 

  • ליטיגציה של שינויי אקלים - זיהום אויר על ידי פליטה של גזי חממה וגרימה של שינוי אקלים, זיהום על ידי שריפה של חומרים מסוכנים וגרימת מפגעי ריח;
  • זיהום מקורות מים על ידי שפכים תעשייתיים וחומרים המשמשים בתרופות ובאופן זה פגיעה במקורות מים עיליים ובמי תהום, שהם קניין הציבור;
  • פגיעה בתועלת שהציבור יכול להפיק ממשאבי טבע;
  • זיהום הים והסביבה החופית על ידי גשמים השוטפים מערכות תיעול של רשות מקומית גדולה;

בהליכים משפטיים בנושאי איכות הסביבה יש צורך להיעזר במומחים מתחומים שונים כמו הידרולוגיה, גיאולוגיה, ביולוגיה, קרינה, מטאורולוגיה, הנדסה, שינויי אקלים, כלכלה סביבתית ועוד. הידע והניסיון הרב של עו"ד שלנו מקנים לנו כלים, המאפשרים "לדבר" עם המומחים בשפתם ולגרום לכך שהתוצר הסופי – חוות דעת שתוגש לבית המשפט - תוכל לעמוד במבחנים הנדרשים להליכים ייצוגיים.

 בנוסף, בידי עורכי הדין שלנו הכלים והניסיון לסייע בידכם בדרכים המשפטיות החוקיות, לקבלת מימון הדרוש לכל אותן חוות דעת ולכיסוי הסיכונים הכרוכים בניהול התביעה הייצוגית הסביבתית.

 עורכי הדין שלנו יוכלו לבדוק מפגעים סביבתיים שיובאו על ידכם לבחינה מקדמית של משרדנו, על מנת להעריך בצורה המיטבית את סיכוייהם לעבור את המשוכות הקיימות בהליך אישור התובענה הייצוגית הסביבתית וניהולה.