מפגעי קרינה חשמלית, אלקטרומגנטית ורדיואקטיבית

מפגעי קרינה חשמלית, אלקטרומגנטית ורדיואקטיבית

בניגוד לימים עברו כשבני האדם היו חשופים למקורות קרינה טבעיים בלבד, כיום – בחיים בחברה מודרנית לא ניתן להימנע מחשיפה למפגעי קרינה בכלל ולקרינה אלקטרומגנטית וחשמלית בפרט. מקררים, נורות פלואורסנט, מכשירים המבוקרים באמצעות שלט רחוק, מכשור לגילוי מתכות בכניסה לקניונים ולמקומות ציבוריים, מכשירי טלפון ניידים, מחשבים, מערכות חימום תת ריצפתיות, אנטנות סלולריות ומתקני חשמל – הם רק חלק קטן ממקורות רבים של קרינה אלקטרומגנטית וחשמלית שאנו חשופים לה מידי יום ביומו, ניתן לומר גם שבכל רגע נתון. 

קיימת רגישות רבה בקרב הציבור בכל הנוגע לחשיפה למפגעי קרינה ולסיכוניה. קל, אולי, לפטור דאגה זו כלאחר יד, בטענה שהידע המדעי הזמין אינו מספיק כדי לבסס קשר סיבתי בין החשיפה הרגילה למקורות קרינה אלו לבין סיכון מוגבר לתחלואה. אנו סבורים, עם זאת, כי הדרך לפרויקט המשלב מקור קרינה צריכה לעבור בתהליך של מתן מקום לביטויים של חששות אלה ובהתמודדות כנה איתם. אחד העקרונות הבולטים בחוק הקרינה הבלתי מייננת, הוא עיקרון הזהירות המונעת. על פי הרעיון הזה, אם קיים חשש לפגיעה בסביבה או באדם, יש לנקוט באמצעי זהירות גם בהיעדר הוכחות מדעיות ודאיות. 

על מנת להפעיל מקור קרינה, נדרש על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת היתר. משרד עו"ד לוינסון - דרור יוכל לסייע לכם בקבלת ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להקים ולהפעיל מכשירי קרינה מייננת, או בלתי מייננת, ולספק לכם את הייעוץ והליווי המשפטי בתחום זה. לעיתים, נקודות הנגיעה המשפטיות של עיסוקכם עם נושא הקרינה אינן כה ברורות ומובנות מאליהן. רק לדוגמא – האם מכשיר חיטוי מים בשיטת U.V פולט קרינה בלתי מייננת, והאם נדרש לשם הפעלתו היתר קרינה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת? מהם סוגי הרישיונות הנדרשים להפעלת מכשיר הפולט קרינה בלתי מייננת, ולהפעלת מכשיר הפולט קרינה מייננת? יתר על כן, לעיתים אנו חשופים לקרינה מבלי שאנו מודעים לכך. עורכי הדין שלנו מכירים היטב את התחום, ויוכלו להוביל אתכם במשעול הצר אך הבטוח, של הדרך הסביבתית החוקית. 

כעורכי דין אנו מאמינים גם, כי זו היא הדרך הזולה והמהירה ביותר להשגתה של מטרה משותפת - מימושו של פרויקט נחוץ תוך הבטחת הבריאות ומניעת הפגיעה בסביבה. אנו נסייע למזער את החיכוכים בין היזמים לבין התושבים הרואים עצמם מאוימים על ידי פרויקט אשר בו מפגעי קרינה באמצעות העלאתם של פתרונות יצירתיים, המשלבים את רצונות היזם עם צרכי האוכלוסייה המתגוררת בסמיכות לפרויקט.