קרינה חשמלית, אלקטרומגנטית ורדיואקטיבית

קרינה חשמלית, אלקטרומגנטית ורדיואקטיבית

בניגוד לימים עברו כשבני האדם היו חשופים למקורות קרינה טבעיים בלבד, כיום – בחיים בחברה מודרנית לא ניתן להימנע מחשיפה לקרינה בכלל ולקרינה אלקטרומגנטית וחשמלית בפרט. מקררים, נורות פלואורסנט, מכשירים המבוקרים באמצעות שלט רחוק, מכשור לגילוי מתכות בכניסה לקניונים ולמקומות ציבוריים, מכשירי טלפון ניידים, מחשבים, מערכות חימום תת ריצפתיות ומתקני חשמל – הם רק חלק קטן ממקורות רבים של קרינה אלקטרומגנטית וחשמלית שאנו חשופים לה מידי יום ביומו, ניתן לומר גם שבכל רגע נתון. 

קיימת רגישות רבה בקרב הציבור בכל הנוגע לחשיפה לקרינה ולסיכוניה. קל, אולי, לפטור דאגה זו כלאחר יד, בטענה שהידע המדעי הזמין אינו מספיק כדי לבסס קשר סיבתי בין החשיפה הרגילה למקורות קרינה אלו לבין סיכון מוגבר לתחלואה. אנו סבורים, עם זאת, כי הדרך לפרויקט המשלב מקור קרינה צריכה לעבור בתהליך של מתן מקום לביטויים של חששות אלה ובהתמודדות כנה איתם. אחד העקרונות הבולטים בחוק הקרינה הבלתי מייננת, הוא עיקרון הזהירות המונעת. על פי הרעיון הזה, אם קיים חשש לפגיעה בסביבה או באדם, יש לנקוט באמצעי זהירות גם בהיעדר הוכחות מדעיות ודאיות. 

על מנת להפעיל מקור קרינה, נדרש על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת היתר. משרד עו"ד לוינסון - דרור יוכל לסייע לכם בקבלת ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להקים ולהפעיל מכשירי קרינה מייננת, או בלתי מייננת, ולספק לכם את הייעוץ והליווי המשפטי בתחום זה. לעיתים, נקודות הנגיעה המשפטיות של עיסוקכם עם נושא הקרינה אינן כה ברורות ומובנות מאליהן. רק לדוגמא – האם מכשיר חיטוי מים בשיטת U.V פולט קרינה בלתי מייננת, והאם נדרש לשם הפעלתו היתר קרינה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת? מהם סוגי הרישיונות הנדרשים להפעלת מכשיר הפולט קרינה בלתי מייננת, ולהפעלת מכשיר הפולט קרינה מייננת? יתר על כן, לעיתים אנו חשופים לקרינה מבלי שאנו מודעים לכך. אנו מכירים היטב את התחום, ונוכל להוביל אתכם במשעול הצר אך הבטוח, של הדרך הסביבתית החוקית. 

אנו מאמינים גם, כי זו היא הדרך הזולה והמהירה ביותר להשגתה של מטרה משותפת - מימושו של פרויקט נחוץ תוך הבטחת הבריאות ומניעת הפגיעה בסביבה. אנו נסייע למזער את החיכוכים בין היזמים לבין התושבים הרואים עצמם מאוימים על ידי פרויקט אשר בו מקורות קרינה באמצעות העלאתם של פתרונות יצירתיים, המשלבים את רצונות היזם עם צרכי האוכלוסייה המתגוררת בסמיכות לפרויקט.