דיגום סביבתי משפטי

דיגום  סביבתי משפטי

המשפט הסביבתי מבוסס ברובו על נתונים כמותיים ואיכותיים של מזהמים שמקורם במערכות ניטור.

לרוב נתוני הניטור נמסרים לאחר שנלקחות דגימות, הן מועברות למעבדה ושם מתבצעות אנליזות שתוצאותיהן באות לידי ביטוי בפלט מודפס.  עם השנים פותחו מכשירי מדידה, אשר מאפשרים דגימות ואנליזות סביבתיות מיידיות של מזהמים מסוימים ללא צורך בשליחת דגימות למעבדה.

 קיימים כיום מכשירי מדידה מתוחכמים, אשר כל אחד מהם מסוגל למדוד אוטומטית מספר פרמטרים, כאשר הקריאה של המכשיר יכולה להיות מועברת בזמן אמת לנקודה רחוקה בתקשורת קווית, או אלחוטית ובאמצעות שליטה מרחוק ניתן לקבוע אם העברת הקריאה תתבצע באופן רציף, על פי דרישה, או כאשר נמדדת חריגה מרמות סף שהוגדרו. כמו כן, ניתן להורות מרחוק למכשיר המנטר על איסוף דוגמאות של המזהמים הנמדדים, כאשר, לדוגמא, הקריאה מצביעה על חריגה של פרמטר מסויים מרמת סף מוגדרת.

לעיתים  קרובות נותנים את הדעת לתקן הסביבתי או לערך הסף ופחות לציוד הדיגום והמדידה, לשיטות המדידה ולתנאיה, למרות שלהם יכולות להיות השפעות של "סדרי גודל" על התוצאות.

 הניטור יכול להעשות לדוגמא באוויר או במערכות למישוב (השבה) של אדי דלק בתחנות דלק, לבדיקת המצאות של מרכיבי דלק. דוגמה אחרת היא ניטור של שפכים המוזרמים ממתקנים תעשייתיים למערכות הביוב הציבוריות, או דגימות הנלקחות ממקורות מים למציאת מזהמים אורגניים, מתכות, או מלחים כדוגמת נתרן, או כלוריד.

הדרישות המשפטיות  לביצוע הניטור יכולות להופיע בחקיקה, כמו תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח- 1998 או בתנאים בהיתר הזרמה לים, בהתאם לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988 ותקנותיו. דרישות לניטור יכולות להופיע גם בהיתרים וברישיונות, כמו רישיונות עסק או בהנחיות של הרשויות השונות לכיול של מכשירי ניטור ומדידה סביבתיים.

לעיתים נדרש הניטור בסביבת העבודה, לדוגמה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990.

ישנה חשיבות רבה להבנת המערכת המשפטית המסדירה את מערך הניטור. החל בשאלה מה צריך לנטר, עובר דרך השאלה באיזה מערכות צריך לבצע את הניטור, כיצד צריך לכייל אותן, כיצד מועברים או נשמרים נתוני הניטור ומי אחראי על התחזוקה שלהן.

בנוסף, ישנה חשיבות למערכות התראה שתתנה מענה בזמן אמת לכל חריגה מהערכים בהם מחוייב העסק לעמוד.

כיצד להכין תוכניות ניטור התואמות את דרישות החקיקה? כיצד לדגום מזהמים ולהוביל את הדגימה לאנליזה במעבדה? האם יש צורך בהסמכה של המעבדה הבודקת ואם כן לאיזה סוג של הסמכה היא נדרשת? מהן סמכויות הרשויות הבאות לקבוע תנאים לניטור סביבתי? מה המשמעות הראייתית של נתוני ניטור והאם נתוני הניטור קבילים להגשה כראיה בבתי המשפט בהליכים אזרחיים, מנהליים או פליליים? האם אין בהעברת נתוני הניטור משום הפללה עצמית? האם נתוני הניטור פתוחים לציבור כחלק מהחקיקה המסדירה את חופש המידע הסביבתי?

בשאלות מורכבות מאין אלו ורבות אחרות עוסק משרד עורכי הדין שלנו מזה שנים רבות. עו"ד ממשרדנו ידעו לתת לכם הסבר מקיף על המצב המשפטי בעניין הניטור הסביבתי הנדרש וכיצד להיערך אליו באופן מיטבי.