מטרדים של אוויר וריח

מטרדים של אוויר וריח

תקני איכות אויר במשפט הסביבתי בישראל נקבעים תוך "פזילה" לנעשה באירופה (מסמכי הייחוס על פי דירקטיבת IPPC, הוראות ה -T.A.Luft הגרמני) ובארצות-הברית (Clean Air Act האמריקאי). הכרות מוקדמת עם תקנים זרים ועם מגמות עכשוויות בתחום זה היא היתרון, שאנו מציעים לכם. 

בשנת 2008 התקבל חוק אוויר נקי שנכנס לתוקף בהדרגה החל משנת 2011. חוק זה הוא אחד החוקים המורכבים והמסובכים ביותר שנחקקו עד היום בישראל ויצאו מכוחו תקנות והנחיות רבות שיש להכיר אותן על מנת לעמוד בהוראות הדין ולהתמודד עם מניעת מטרדים של זיהום אוויר ודרישות המשרד להגנת הסביבה.

 במקרה של הפרת הוראות הדין, ויצירת מפגעים של זיהום אוויר, חוק אוויר נקי מטיל אחריות מנהלית בדמות עיצומים כספיים,  אחריות פלילית על התאגיד ועל מנהליו ובנוסף אחריות פלילית על חברי דירקטוריון. אנו מייעצים לתאגיד, לדירקטוריון, ולנושאי מישרה בחברה כבר במהלך הגדרת הסיווג של הפעילות בהתאם לחוק ובשלב הכנת הבקשה להיתר הפליטה (כולל התייחסות להיבטים משפטיים כמו הגנת סודות מסחריים, יעוץ להפחתת אגרות ועוד). אם לאחר קבלת היתר הפליטה יוטל על החברה או על מנהליה עיצום כספי, אנו נוכל לייצג אתכם בליטיגציה בהליכים המנהליים בערכאות שיפוטיות להפחתת סכום העיצום הכספי או לביטולו. היה ויוגש כתב אישום פלילי כנגד התאגיד ומנהליו, עו"ד שלנו יכינו אתכם להליכים מנהליים של שימועים, חקירות באזהרה ובמידת הצורך יש לנו ידע וניסיון עשיר במתן יצוג פלילי ובליטיגציה בהליכים משפטיים מורכבים, לרבות תובענות ייצוגיות בתחומים של מפגעי זיהום אוויר.

  

 

למאמרים שלנו בנושא