ממטרד למשאב

ממטרד למשאב

מזה זמן רב, קיימת ההכרה הסביבתית שאין די בשיפורים טכנולוגיים שיהפכו חומרים לירוקים יותר ומתפרקים – יש הכרח להפחית את הכמויות הנשלחות להטמנה על מנת לשמור על משאבי קרקע ועל משאבי טבע – שניהם משאבים שנמצאים על פי רוב במחסור. כתפיסת חיים – המחזור הוא הפתרון להשבת משאבים למסלולי הייצור – תחת שימוש במשאבים חדשים. 

המחזור איתנו, והוא כאן כדי להישאר. פלסטיק, צמיגים, חומר אורגני, בוצות, מתכת, נייר, גזם מכשירים אלקטרוניים וסוללות – זוהי רק חלק מהרשימה של החומרים הממוחזרים כיום במדינת ישראל ובעולם. אנו מכירים היטב את החקיקה החלה על מפעלי מחזור, ועל מפעלי תעשייה ורשויות שנדרשים לשלוח מוצרים למחזור. נוכל לסייע לכם בייעוץ משפטי שוטף החל מהקמת מפעל מחזור, והמשך בקבלת ההיתרים והרישיונות הסביבתיים הנדרשים, דרך הסדרת התקשרויות עם הגופים הקשורים לפינוי פסולות למחזור, להשבה או לשימוש חוזר. 

בעוד שבעבר התפיסה הייתה שאחריותו הסביבתית של היצרן מתפוגגת עם מכירת המוצר בשוק, החקיקה הסביבתית החדשה מרחיבה את אחריות היצרן ומחילה עליו אחריות מורחבת גם לאחר מכירתו של המוצר. כך לדוגמא, על פי חוק האריזות, כל יצרן אחראי למחזור האריזות שבהן מכר את המוצרים אותו ייצר. בדומה, על פי חוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית, חשמלית ובסוללות כל יצרן או יבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני, ושל סוללות, אחראי לבצע מיחזור מוכר של הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר, גם אם ייצא משימוש אחרי שנים רבות. לשם כך, החקיקה הסביבתית קבעה מנגנונים המחייבים דיווח שנתי, התקשרות גם גופים מוכרים וחובות רבות נוספות. הפרה של חובות אלה, עלולה להביא להטלת עיצומים כספיים משמעותיים כמו גם הגשה של כתבי אישום בגין הפרת ההוראות.

בכל הנוגע למחזור של פסולת מסוכנת, נוכל לסייע בידכם לפרש את הוראות אמנת באזל לשינוע בין - גבולי של פסולות מסוכנות, ואת החוקים המיישמים את האמנה במדינת ישראל ובמדינות אליהן תרצו לשלוח, או לקבל פסולת. אנו מכירים את ההליכים של קבלת האישורים הנדרשים בנושא. 

במסגרת הזאת, אנו מייצגים לקוחות בפני גופים מנהליים במשרד להגנת הסביבה ומול גופים מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. במקרים בהם בוצעו הפרות של החוק גם אם בשוגג, למשרד להגנת הסביבה אפשרות להטיל עיצומים מנהליים ולהגיש כתבי אישום כנגד מפעלים או רשויות ונושאי מישרה בהם. במקרים אלה, נכין אתכם להליכים מנהליים של שימועים, חקירות באזהרה ובמידת הצורך יש לנו ידע וניסיון עשיר במתן ייצוג פלילי בהליכים משפטיים מורכבים.