מטרדי אור

מטרדי אור

זיהום אור הוא מטרד של ממש לאדם ולטבע ויכול גם לגרום לבעיות בריאותיות משמעותיות.

המדובר במכלול ההשפעות השליליות של תאורת חוץ מלאכותית בשעות החשיכה. אלו כוללות הארה במקום, בזמן, בגוון ובעוצמה שאינם נדרשים, ובכך ביצירת מטרד תאורה לדיירים סמוכים, או למערכות אקולוגיות, בעקבות הפרעה לדפוסי התאורה הטבעיים.


מחקרים מראים כי פגיעה במחזוריות התאורה משפיעה על תפקוד תקין של מערכות מטבוליות ופיזיולוגיות.

דווקא משום שהחקיקה הישראלית אינה נותנת מענה ישיר למפגע זה, נדרשת העמקה והבנה של הדין הסביבתי הכללי, על מנת למצות את האפשרויות החוקיות השונות העומדות בפני מי שרוצה לפעול בנושא.

משרדנו היה מעורב במספר הליכים בהם נדון העניין ואנו נוכל לסייע לכם למנוע או לצמצם את המפגע ואף לתבוע על הנזקים שנגרמים בעטיו.