חקירה פנימית

חקירה פנימית

חקירה פנימית בעקבות אירוע סביבתי נערכת תמיד בבהילות ותחת לחצים שונים. לחקירה זו, ולתוצאותיה, נודעות השלכות מורכבות על ההליך הפלילי הצפוי לבוא בעקבותיה, כך שחשוב לעורכה בזהירות, ולהתכונן היטב לקראתה. כך לדוגמא, לאחר קרות אירוע סביבתי, כנראה לא יהיה זמן לשקול דברים כגון:

  • האם דו"ח החקירה הפנימי עשוי להפליל בסופו של דבר את המפעל?
  • עד כמה דו"ח החקירה הפנימי חשוף לציבור ולרשויות?
  • מה השיטה לאורה צריכה להתנהל החקירה?

על מנת לבצע חקירה של אירוע סביבתי במפעל יש להכיר את המפעל היטב. אנו סבורים, שניהול חקירת אירוע סביבתי, תלוי ראשית בהכנת נוהל מתאים, לפיו תיערך הבדיקה ושיכלול את הדבר הבסיסי ביותר שהוא – הגדרת אירוע סביבתי אותו יש לחקור. 

כחלק מעיסוקנו, אנו מכירים היטב את התחום של חקירה פנימית בעקבות אירועים של סביבה ובטיחות ונוכל לסייע בידיכם לעבור משבר זה תוך מיזעור הזעזועים. כל ההתקשרות עמנו לצורך שירותים משפטיים הינה במסגרת יחסי עורך הדין - לקוח ותהיה חסוייה על פי חוק, לפיכך, הממצאים, המסקנות והייעוץ המשפטי שנוכל לתת לכם במהלך התהליך יהיו חסויים וישמרו אצלכם בלבד. 

במהלך חקירה פנימית, נוכל לסייע בידכם להתייחס לנושאים הבאים: מטרת החקירה; מי מנהל את החקירה ובאיזה אופן; כיצד להודיע על קיומה של החקירה לעובדים; קשר עם הרשויות והתקשורת; התקשרות עם גורמי-חוץ מקצועיים לצורך ניהול החקירה.