ניהול סיכוני בטיחות

ניהול סיכוני בטיחות

 

אחת מהחובות המוטלות על מחזיק המקום, היא הכנה של תוכנית לניהול הבטיחות. לתוכנית  פוטנציאל חשוב ביותר לשיפור הבטיחות והבריאות של העובדים במפעל, אולם היא גם יוצרת חשיפה משפטית של התאגיד ומנהליו ממספר סיבות. הדוגמא הראשונה לכך היא, שמושג הסיכון הקביל שהוא המושג היסודי והבסיסי ביותר בתקנה המחייבת הכנה של תוכנית ניהול בטיחות כוללת, הוא מושג עמום שקשה לדעת מראש איך יתפרש בבית המשפט. הסיכון הקביל, מוגדר בתקנה כסיכון שהוקטן עד לרמה שהוגדרה כקבילה בידי המחזיק במקום העבודה, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות של מקום העבודה. מאחר ומדובר בהגדרה סובייקטיבית של מחזיק המקום, ולא בהגדרה שניתנה בדין, הרי שקשה לצפות את התוצאה של  קביעה לגבי מהו הסיכון הקביל ומכאן, שאי הוודאות והחשיפה המשפטית גדלות. בפרט קשה להבין את המשמעות המדויקת של הסיכון הקביל, לאור העובדה שהשימוש במונח זה וברעיון זה נעשה פעם ראשונה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ולא מוזכר בשום מקום לפני כן בספר החוקים הישראלי.

היבט נוסף של תוכנית ניהול הבטיחות, הוא בשקיפות שבה. ראשית, כל עובד יכול לעיין בתוכנית ניהול הבטיחות ובנוסף לכך, היה והתוכנית הועברה לרשויות הרי שכל אזרח או תושב יכול להגיש בקשה על פי הוראות חוק חופש המידע לעיון בתוכנית. 

במשרד עו"ד לוינסון - דרור  מכירים היטב את הוראות התקנה המחייבת הכנה של תכנית ניהול בטיחות ונותנים ליווי משפטי של הכנת תכניות כאלה. בהינתן שהוראות התוכנית עלולות, ברמה גבוהה של הסתברות, לשמש כמסמך קביל בבית המשפט, הרי שניסוח התוכנית, הגדרת הסיכון הקביל וההוראות האחרות הנדרשות, צריכים לעמוד במבחנים שנקבעו בבתי המשפט וכדאי שיהיו מלווים בסקר משפטי ובתוכנית אכיפה פנימית מקדימה של בדיקת פערים לעמידה בהוראות דיני הבטיחות בעבודה.