אכיפה פנימית - בטיחות בעבודה

אכיפה פנימית - בטיחות בעבודה

תוכנית אכיפה פנימית רלוונטית לכל ההיבטים של פעולתו של תאגיד, והיא רלוונטית מאוד גם לנושאים של איכות סביבה ובטיחות בעבודה. על מנת שתוכנית אכיפה תמלא אחר יעדיה ותהווה שיקול מקל עם תאגיד בהעמדה לדין יש להביא ראיות לכך שתכנית האכיפה היא אפקטיבית, ונלווית לה בפועל תרבות ארגונית המעודדת התנהלות עיסקית אתית ומחוייבות לציות לדין, כשהנטל להוכחת התרבות הארגונית ואפקטיביות תכנית האכיפה מוטל על התאגיד.

למשרד עורכי הדין שלנו ניסיון של עשרות שנים בניהול תוכניות אכיפה פנימיות מורכבות.

יש לנו נסיון רב בתכנון, ביצוע וניהול של תכניות כאלה, וביכולתנו לזהות באופן יעיל, מהיר ואפקטיבי את הפערים בין התנהלות התאגיד בפועל לבין הדינים הרלוונטים של סביבה ובטיחות בעבודה. תכנית אכיפה פנימית, היא בדיוק מה שיכול לעשות את ההבדל בין אישום פלילי לבין חקירה שתסתיים ללא הגשת כתב אישום.

לאחר ביצוע תכנית, אנו מבצעים ביקורות תקופתיות במהלך השנה, בתדירות שמתאימה לכם, במטרה לעמוד בקריטריון של אפקטיביות ויעילות התכנית.