תאונות באתרי בניה

תאונות באתרי בניה

  

תאונות באתרי בנייה נהפכו להיות מכת מדינה. על פי הדו"ח האחרון שהתפרסם על ידי מנהל הבטיחות בשנת 2018, 60% מכלל תאונות העבודה בממוצע חמש שנתי 2018 היו תאונות בענף הבנייה. על פי מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 40% מההליכים הפליליים שנפתחו בעקבות תאונות באתרי בנייה היו באישום של גרם מוות ברשלנות, ו – 40% בעבירות של חבלה ברשלנות. עם קרות אירוע שגורם לפגיעה קשה או למוות של אדם המשטרה מגיעה מיד לזירת האירוע ומתחילה בגביית עדויות מעדים להתרחשות ומגורמים רלוונטים אחרים ובו זמנית מועבר דיווח על האירוע למנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה – שמבצעים גם הם חקירה מקצועית. על פי סעיף 6א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה שתוקן בשנת 2016, במקרה בו התרחש אירוע באתר בנייה שגרם למוות של אדם יוטל מידית צו הפסקת עבודה באתר, לתקופה של 48 שעות ממועד התאונה

 בסוף שנת 2018, הוקמה יחידת פלס – יחידה משטרתית מקצועית שהיא חלק מהעילית של החוקרים בלהב 433 – היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בשיתוף עם חוקרי מנהל הבטיחות בעבודה במשרד העבודה והרווחה, במטרה להגביר את האכיפה והמניעה בתחום תאונות העבודה - ולהוביל להגשת כתבי אישום איכותיים נגד גורמים המזוהים עם הפרת החוק בתחום הבטיחות בעבודה. באופן כזה בכוונת היחידה החדשה להגביר את ההרתעה, לקבוע נורמות עבודה בטוחות ולהגביר את הציות לחוק.

 משרד עורך דין פלילי לוינסון - דרור מעניק ייצוג משפטי לנאשמים בהליכים פליליים, בכל בתי המשפט ברחבי הארץ ובכל הערכאות. קיימת חשיבות עליונה, ליצור קשר עם עורכי דין המכירים את התחום מקרוב. עו"ד ד"ר גיל דרור ממשרדנו, בין השאר גם ממונה בטיחות בהכשרתו, מכיר את תחום הבטיחות ואת ענף הבנייה ומלווה מזה שנים גורמים שונים בענף הבנייה.

 בכדי להוביל אתכם בסבך הזה, צריך להתמצא בכל דיני הבטיחות הרלוונטיים לבטיחות בעבודה והתקנות שהותקנו מכח פקודת הבטיחות בעבודה וחוק ארגון הפיקוח על העבודה:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל–1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, ובכללן:

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988;

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007​;

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז – 1997;

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992;

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990;

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966;

בנוסף לחקיקה האמורה, בכל הנוגע לבטיחות בענף הבניה, קיימות גם הוראות מפע"ר (מפקח עבודה ראשי) ונהלים, המחייבים עובדים ומעסיקים בתחום זה.

  בנוסף לאלה, עבירות של גרימת מוות ברשלנות ושל חבלה ברשלנות קבועות בחוק העונשין:

סעיף 304 לחוק העונשין, קובע את עבירת גרימת מוות ברשלנות: "הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים".

סעיף 341 - העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מעשות מעשה שחובתו לעשותו, והמעשה או המחדל אינם מן המפורטים בסעיפים 338 עד 340, ונגרמה בהם חבלה לאדם, דינו – מאסר שנה".

 אל תגידו לא ידעתי – כאשר עד או חשוד מוזמנים לחקירה, הם אינם מכירים את כללי המשחק. מולם יושב חוקר "חביב" שמנהל איתם שיחת חולין ואגב כך מנהל את חקירתו באופן שהנחקר התמים לא מכיר ולא יודע להתמודד. בסופו של יום, ההודאות והפרטים העולים בחקירות, לעיתים בלי כוונה, מהווים את העובדות הקשות שלאחר מכן יהיה מאוחר להתמודד איתן בהמשך. בדיוק מהסיבה הזו, אם אירעה אצלכם תאונת עבודה בבנייה, יש חשיבות עליונה ליצור קשר בהקדם האפשרי עם עו"ד מומחה מהתחום שינחה אתכם כיצד לנהוג החל משלבי החקירה, השימוע ואם יוחלט לבסוף – גם במהלך ההליך הפלילי.

רבים טועים לחשוב שהם לא צריכים שמישהו ייצג אותם – ממילא הם יודעים מהי האמת ושהם לא אשמים. בבית משפט המציאות היא שונה – צריך לדעת כיצד להתנהל אל מול השופט ואל מול גורמי התביעה כדי להגיע לתוצאות מקלות. בשום פנים ואופן אנו לא ממליצים להגיע להליכים משפטיים כלשהם, ובוודאי שלא לבית משפט ללא ייצוג משפטי וכעובדה, גם עורכי דין ושופטים מיוצגים בבית המשפט.

לפעמים נדמה שאחרי שקרה אירוע – השתלשלות העניינים היא בלתי נמנעת. דבר זה לא נכון. אתם צריכים לידכם מי שמכיר את התהליכים והאפשרויות, שיכין אתכם בכל אחד מהשלבים של ההליך הפלילי ויידע להיות לצדכם גם ברגעים הקשים. כך לדוגמא, אם חשוד מוזמן לחקירה – מצבו יהיה טוב בהרבה אם ייקבל ייעוץ משפטי לפני החקירה.

בדומה – הגעה לשימוע פלילי מבלי להכין טיעונים משפטיים רלוונטיים ומבלי לנסות לקעקע את היסודות המשפטיים שבבסיס ההליך הפלילי המשפטי כמוהם כבזבוז הליך שאפשר לנצל אותו ולעיתים להימנע בדרך זו מכתב אישום. גם לאחר מכן, עוד לפני ניהול המשפט הפלילי, ניתן להגיש בקשה להימנע מהגשת כתב אישום ורק במקרה ומוגש כתב אישום נדרש ייצוג מקצועי במקרה. במקרים הנכונים – כבר בתחילת ההליך יהיה אפשר ואולי נחוץ להגיש בקשה לבטל את כתב האישום שהוגש. מבחינה משפטית, לשם הוכחה של עבירות של רשלנות – גרם מוות ברשלנות או חבלה ברשלנות – ברף הפלילי – נדרש להוכיח קיומה של רשלנות ושל קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין ההתרשלות לתוצאה וכל זה ברף הפלילי של מעבר לספק סביר. במהלך תיקים פליליים אלה, לעיתים עולות שאלות משפטיות וראייתיות שיכולות לנתק את הקשר הסיבתי שעין משפטית טובה תדע לזהות בזמן ולנצל במהלך המשפט.

גם במקרה בו יחליט בית המשפט על הרשעה עדיין לא הסתיים התיק – ראשית, יש מקרים בהם גם אם הוחלט על אשמה, ניתן לחתור למצב בו תהיה המנעות מהרשעה. לעיתים הרשעה היא רק תחילתו של קרב משפטי על מהות והיקף העונש שייפסק. כמובן שגם בשלב הזה, הידע והמיומנות המשפטית הנדרשים מאתנו יעמדו לצדכם.