גז טבעי וגז פחמימני מעובה

גז טבעי וגז פחמימני מעובה

לגז טבעי ו/או לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) שימושים שונים, בין לצריכה ביתית, לצריכה מסחרית ותעשייתית ולהנעת כלי רכב.

לשימושים אלו נלווים סיכונים לא מעטים של מפגעי סביבה ובטיחות שהם בתחום עיסוקו רב השנים של משרד עורכי הדין שלנו.

סיכוני הסביבה נוגעים בעיקר לפליטות ממוקדות ובלתי ממוקדות במיוחד של גז טבעי (המורכב בעיקרו ממתאן) שהינו קל מן האוויר ומהווה "גז חממה" משמעותי ואפקטיבי בהרבה מהפחמן הדו - חמצני.

היבטי הבטיחות נובעים מסיכונים של פיצוץ וחנק, בעיקר עקב דליפות של גפ"מ שהינו כבד מן האוויר ובכלל עקב שימוש בגז במקומות סגורים שאינם מאווררים.

השימוש בגזים אלו כפוף למגוון רחב של חקיקה. הן חקיקה ייעודית, כמו חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט – 1989, העוסק בגזים אלו והן חקיקה כללית של בטיחות ושל עיסוק בחומרים מסוכנים, לרבות תקינה, הנחיות ונהלים שגם להם יש משמעות בקביעת האחריות המשפטית של החברות ומנהליהן.

אספקה של הגז כרוכה בעבודות עם קבלנים ועובדים חיצונים אשר התנהלותם תקבע במידה רבה את אחריות החברה המספקת גז. אחריות זו בוודאי קיימת על כל מי שנותן שירותים של התקנה, פיקוח ותחזוקה שוטפת.

להובלה של גז ולאחסנה שלו היבטים משפטים רבים ונוספים.

עורכי הדין שלנו יוכלו לסייע לכם בבניית התשתית המשפטית הדרושה למניעה שוטפת של אירועים ותקלות וכן למענה משפטי בביצוע חקירות פנימיות לאחר אירועים או כמעט אירועים, בייצוג משפטי, ככל שמתנהלת חקירה פלילית של רשויות ומוגש כתב אישום על עבירות פליליות בעקבות תאונה בגז ופגיעה בגוף - פציעה או גרימת מוות - או פגיעה ברכוש.