רכבים חשמליים וטעינתם

רכבים חשמליים וטעינתם

מכירה, הפעלה וטעינה של רכבים חשמליים מהווים מרכיב הולך וגדל במערך התחבורה בישראל לעסקים, למוסדות ולפרטיים. נושאים אלו מחייבים מענה משפטי מדוייק מתחום דיני הסביבה, האנרגיה והבטיחות.

האם דרושים רישיונות לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996 וחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968?

האם יש צורך לעמוד בהוראות  החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב – 2012  ובחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א- 2011?

הציוד בו נעשה שימוש עלול לפלוט קרינה בלתי מייננת והצורך בהיתרים וברישיונות לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו – 2006 אמור להיבדק אף הוא.

הואיל ומדובר במערכות חשמליות המסופקות לציבור בחניונים ציבוריים ובבתי מגורים יש לשימוש במערכות היבטים משפטיים משמעותיים של בטיחות, הדרכת בטיחות ועריכת סקרי סיכונים.

 לעיתים קרובות פעולות ההתקנה והאחזקה נעשות על ידי קבלנים חיצוניים. איזה רישיונות והיתרים נדרשים להחזיק עובדים של קבלנים אלו? מה היא המערכת המשפטית הראוייה להסדרת היחסים בין מי שמוכר את הציוד / האנרגיה החשמלית לבין הקבלן והלקוח שמחבר את רכבו למערכת הטעינה החשמלית?

מי אחראי לספק ציוד בטיחות ומי אחראי לבצע הדרכות בטיחות לקבלנים, לעובדיהם וללקוחות צרכני החשמל?

 בכל השאלות הללו ורבות אחרות, עוסקים עו"ד ממשרדינו והם יוכלו לייעץ ולסייע לכם לפעול בתחום תוך קיום דרישות החקיקה, ניהול מיטבי של סיכונים ופעולות נחושות להשגת היתרים ורישיונות הנדרשים להסדרת הפעולה החוקית של מערך זה.