בטיחות בהובלת חומרים מסוכנים

בטיחות בהובלת חומרים מסוכנים

השימוש בחומרים מסוכנים מחייב לשנע אותם – בין אם שינוע בדרכים מהמפעל או אליו, ובין אם שינוע פנימי של חומרים מסוכנים תוך פריקה וטעינה של משאיות, ושינוע החומרים למחסנים.

בניגוד למחסן החומרים המסוכנים, ולמצבורים אופרטיביים באזורי קו הייצור אותם ניתן לתכנן, לתחזק, לבדוק, לפקח או במילים אחרות – לנהל, השינוע של חומרים מסוכנים מתבצע על פי רוב על ידי חברות הובלה חיצוניות  ומעלה שאלות רבות הקשורות לבטיחות ולחלוקת אחריות.

כך לדוגמה, למי שהוא בעל החומר, יש אחריות להעביר את החומר לידי חברות הובלה שיש להם את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים.

בתהליך הזה של מסירת החומר לידי אחר, יש אחריות למוסר המטען ולדרגה הניהולית שאחראית על נושא זה מעליו. חשוב להבין טוב, מהם המסמכים שצריכים לתעד את ההובלה ואת מסירת המטען, ומה האחריות של מוסר המטען לא רק למטען עצמו, אלא גם להעברת המידע של סוג המטען, ואפילו לאמצעי חירום שברכבים המובילים עבורם חומרים מסוכנים.

במשך שנים רבות, עו"ד ממשרדנו עוסקים בליווי משפטי של תחום שינוע החומרים המסוכנים וההיבטים המשפטיים - סביבה ובטיחות -  הכרוכים בו ומכירים אותו היטב. החל מהרמה החוזית, המשך בבדיקת ההיתרים והרישיונות וכלה בבדיקה משפטית של הנהלים המסדירים את שינוע החומרים המסוכנים, העמסה והפריקה שלהם, ואת האחריות של כל הגורמים בשרשרת האספקה.