מדיניות סביבתית

מדיניות סביבתית

משרד עורכי דין  לוינסון  - דרור עוסק בייעוץ, בייצוג ובליווי משפטי בתחום המשפט הסביבתי הישראלי והבינלאומי ובתחום דיני הבטיחות.
· המשרד שוכן בבניין משרדים בשד' בן גוריון 6, בחיפה, בשטח של 180 מ"ר.
· ההשלכות הסביבתיות של המשרד נובעות מצריכת אנרגיה וחומרים ברמה המשרדית, ומתנועת עובדי המשרד בדרכים עקב עבודתם.
· אנשי המשרד יפעלו בכל תחומי עיסוקם תוך שמירה על איכות הסביבה לרבות החי, הצומח, הקרקע, המים והאוויר וכן שמירה על משאבי הטבע.
· המשרד יעמוד בכל הדרישות, החוקים והתקנות של המדינה וישאף לעמוד בסטדנרטים בינלאומיים ישימים בתחום איכות הסביבה.
· המשרד ישפר בהתמדה את ביצועיו הסביבתיים ע"י שימוש בחומרים ידידותיים, חסכון בחומרי גלם ובאנרגיה, חינוך והדרכת העובדים.
· הנהלת המשרד מחוייבת לנקוט בפעולות ותקצה משאבים לצורך הבטחת סביבת עבודה בטוחה, בריאה והיגיינית, באופן שמקטין את ההשלכות האפשריות על הסביבה.
· הנהלת המשרד תבטיח שמידע הנוגע לאיכות הסביבה יתועד, יעודכן, יימסר ויוטמע בקרב העובדים, הקבלנים העובדים עימה ובעלי עניין אחרים.
· המשרד ידבק בעקרונות ובהמלצות התקן לניהול סביבתי 14001 ISO.
· הנהלת המשרד תפעיל מערך תיעוד אשר יבטיחו יישום המדיניות.
· הנהלת המשרד תעודד ותטפח בקרב עובדיו דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות אשר יבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
· מדיניות המשרד היא להטמיע את המערכת לניהול סביבתי לצורך התייעלות וחיסכון במשאבים.
· מדיניות המשרד היא לפעול בקרב הלקוחות, במסגרת השירות המקצועי הניתן, לשיפור הביצועים הסביבתיים והקטנת ההשלכות הסביבתיות השליליות שלהם.
· בבחירת ספקים, מדיניות המשרד היא להקנות יתרון בבחירת ספקי שירותים משרדיים שמחוייבים לשמירה ולהגנה על הסביבה ולמחוייבות חברתית במוצריהם ו/או בשירותיהם.
· מדיניות זו תסקר אחת לשלוש שנים ותעודכן בהתאם.

תחום התעדה איזו 14001: ייעוץ וייצוג משפטיים בתחום דיני הסביבה, הבריאות והבטיחותעל החתום: צוות עורכי הדין ממשרד לוינסון  - דרור לדיני סביבה ובטיחות.

 

07.10.2021