מאמרים
התדמית הנקיה של הפסולת הרפואית

התדמית הנקיה של הפסולת הרפואית

ירוק כחול לבן- גיליון 29
צבי לוינסון, טל צפריר - עו"ד דצמבר 1999

מוסדות רפואיים מצטיירים בעינינו תמיד כמקומות נקיים - סטריליים, כמעט. הצבע הלבן המאפיין את הפריטים במוסד רפואי נתפש כסימנו של הניקיון השורר בכל.

ואולם, הדימוי הציבורי הוא הפכפך. בסוף שנות ה - 80 בארצות-הברית אירע שחופים כוסו בפסולת רפואית, שנסחפה אליהם לאחר שקבלן הטילם לנהר. בית המחוקקים הוצף אז בהצעות לחקיקה למעקב אחר דרכי סילוקהּ של פסולת מסוכנת הנוצרת במוסדות רפואיים. כך נחקק בשנת 1988 ה-Medical Waste Tracking Act - חוק לתקופת זמן מוגבלת (4 שנים), שעניינו ניסיון להקים מערכת לניהול רישומים בדבר העברתהּ של פסולת רפואית מיד ליד והבטחת הטיפול הנאות בה.

בישראל, הסדרת פעילותם של מוסדות רפואיים והפיקוח עליהם מרוכזים בידי שר הבריאות באמצעות דברי חקיקה, שהוא הופקד על ביצועם. בשל קיומם של דברי חקיקה מיוחדים אלה מצא המחוקק הישראלי לנכון שלא להחיל על המוסדות הרפואיים את הוראותיהם של דברי החקיקה הכלליים המשמשים ברגיל ככלים להשגת המטרות של שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים והגנה על בריאות הציבור. בחקיקה החלה על פסולת רפואית  עוסק המאמר.