מאמרים
עקרון הזהירות בחקיקה הסביבתית הישראלית

עקרון הזהירות בחקיקה הסביבתית הישראלית

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2006

אחד מהעקרונות החשובים במשפט הסביבתי הבינלאומי הוא עקרון הזהירות המונעת. מקורו של עיקרון זה הוא בתחילת שנות השבעים במדיניות האוויר הנקי בגרמניה, ועיקרו הוא העברת חובת הזהירות ונטל ההוכחה ממי שעלול להיפגע למי שעלול לגרום למפגע סביבתי, וזאת גם כשאין ראיות מדעיות הניתנות להוכחה לקיומו של המפגע. מאז תחילת השימוש בעיקרון ועד היום, התקבל עיקרון הזהירות באמנות בינלאומיות ובחקיקה סביבתית במדינות רבות בעולם.

אך מהם הקריטריונים על פיהם יש להחיל את עיקרון הזהירות? במסמך עמדה שפורסם על ידי הנציבות האירופית בשנת 2000, ניתן לראות את ההתחבטות הרבה שבהחלת עקרון הזהירות ואת הקווים המנחים שנקבעו ליישומו.

לאחרונה החל גם המחוקק הישראלי לשלב את העקרון בחוקים סביבתיים.  המאמר סוקר חוקים אלו ונותן קווים אפשריים לפרשנות המונח.