מאמרים
מנהלים - כך לא תהפכו את החברה לירוקה

מנהלים - כך לא תהפכו את החברה לירוקה

מעריב, "ירוק"
צבי לוינסון וגיל דרור עורכי דין אוקטובר 2009

היערכות של מנהלי/ות מפעלים בתחום הסביבה אינה דבר של מה בכך, אשר ניתן להשיגו בתקופה קצרה. ללא  מערכת ניהול סיכונים סביבתיים, התנהלות התאגיד תהיה לעולם מגיבה לאירועים ולא יוזמת, מודעת, מפקחת ובעלת שליטה. ההערכות לניהול סביבתי היא תהליך תשתיתי ומורכב שאמור לבנות "תרבות" של ניהול, של תכנון ושל תפעול סביבתיים. התוצאה צריכה לבוא לידי ביטוי בהטמעה הלוקחת בחשבון את נושאי הסביבה, את דיני הסביבה ואת הפערים בינם לבין מציאות תפקוד המפעל. הסיכונים הכרוכים בהתעלמות מנושאים סביבתיים נוגעים לעצם הקיום של המפעל ולאחריות אישית, פלילית ומנהלית, של מנהליו. הדבר מחייב למקם את הנושא במקום גבוה בסדרי העדיפויות של החברה, בתהליכי קבלת ההחלטות היומיומיים ולטווח ארוך.

מערכת ניהול סביבתית היא לא מוצר מדף. לא ניתן לרכוש אותה כמוצר מוגמר. כל ניסיון להביא לקיצורי דרך, בלי להגדיר מדיניות ולקבל החלטות, אשר להן משמעות משפטית כבדה, קודם כל ובראש ובראשונה בדרג הניהולי הבכיר בחברה, אינו מומלץ.

למשרד עו"ד לוינסון - דרור ניסיון עשיר בהקמת ובליווי תעשיות ועסקים בהכנת תוכניות אכיפה פנימיות ובבניית מערכות לניהול סיכונים סביבתיים. המאמר סוקר את ההיבטים המשפטיים המתחייבים בתכנון נכון ובביצוע מושכל של תהליכים אלו.