מאמרים
היבטים משפטיים של דיגום ומדידות סביבתיות

היבטים משפטיים של דיגום ומדידות סביבתיות

"רשותון" ידיעון הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, גיליון 20
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין אוגוסט 2005

מדידות סביבתיות מהוות את הכלי העיקרי לאכיפת תקנים סביבתיים על ידי המשרד להגנת הסביבה. כך בארץ, וכך גם בעולם. המדידות הסביבתיות מבוססות על פי רוב על שיטות טכנולוגיות ומדעיות מתקדמות, על מכשור מתוחכם, ועל ידע רב בהפעלת הציוד ובניתוח הנתונים. אולם המדידות הסביבתיות אינן רק תלויות טכנולוגיה, אלא גם תלויות משפט. כלומר – התוצאות המתקבלות במדידות אלו תבחנה פעמים רבות בבית המשפט בקריטריונים שאינם בהכרח רק טכנולוגיים או מדעיים, אלא בקריטריונים של "הרמת נטל ההוכחה", "סבירות" "וודאות" "השכל הישר" וכיוצא באלה. ברשימה זו, אנו מתארים את הקווים המאפיינים מדידות סביבתיות, להבדיל מביצוע מדידות ובדיקות מעבדתיות, ואת ההיבטים של מאפיינים אלה במסגרת המשפט הסביבתי. בסוף הדברים, נפרט מהי חלוקת האחריות בין מזמין הבדיקה, הדוגם, המעבדה והרשות המנהלית בביצוע דיגום ובדיקות סביבתיות.