מאמרים
גיוס אזרחי להצלת נחל צין

גיוס אזרחי להצלת נחל צין

הנדסת מים - מגזין המים הישראלי, גיליון 129,
צבי לוינסון וגיל דרור - עורכי דין אוקטובר 2021

המאמר סוקר את המפגעים הסביבתיים הקשים שנגרמו לעין צין, עין עקרבים וגבי שיש ממפעל צין לכריה ולעיבוד של פוספט, השייך לכימיקלים לישראל. המאמר מציג את הטענות שהועלו במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה, בה מייצגים עורכי הדין צבי לוינסון וגיל דרור יחד עם עו"ד בן ארי מהמחלקה המשפטית של אדם טבע ודין, קבוצה של תושבים אשר אינם מוכנים להשלים עם הרפיסות אותה מגלות הרשויות לאורך השנים והשבי הרגולטורי בו הן נמצאות אל מול תאגידי ענק. המסקנה העולה מניתוח הנתונים והטענות היא שרק מאבק ציבורי נחוש יכול להביא לשינוי המצב הקשה והפגיעה האנושה במקורות מים ובערכי טבע שהם קניין ציבורי.