מאמרים
בעייה של הגדרות - אחריות מנהלים לעבירות סביבתיות

בעייה של הגדרות - אחריות מנהלים לעבירות סביבתיות

גלובס עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין ספטמבר 2005

אחד הכלים באכיפת דיני איכות הסביבה הוא הטלת אחריות פלילית אישית על נושאי משרה בתאגיד בגין גרימת זיהומים סביבתיים וביצוע עבירה סביבתית. תכלית הטלת האחריות על נושאי המשרה בתאגיד היא ראשית, למנוע כדאיות כלכלית לבצע עבירות סביבתיות על ידי התאגיד (ת"פ 3876/00) ושנית, להמריץ את המנהלים בתאגיד לנקוט אמצעים נאותים ולהבטיח כי יקויימו אמצעי זהירות על מנת למנוע ביצוע עבירות במסגרת התאגיד (ע"פ 3027/90). נראה ששימוש בכלי זה של נקיטת צעדים אישיים הוא אפקטיבי ובעל אפקט הרתעה ממשי.  

על הבדלי הניסוח של הגדרת נושאי המשרה, אחריותם ומשמעויותיהם תוכלו לקרוא במאמר.