מאמרים
אחריות מטרידה - הצהרות מנהלים בנושאי סביבה

אחריות מטרידה - הצהרות מנהלים בנושאי סביבה

"ניהול" מגזין מנהלי ישראל, גיליון 169
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד אוגוסט 2008

קיימים מקרים רבים, בהם מחויבים מנהלים ונושאי מישרה בתאגידים, מכוח הוראות הדין הסביבתי, לחתום על הצהרות בנושאי סביבה. במקרים רבים, מנהלים חותמים על תצהירים או על הצהרות אלו, מבלי שהם נותנים דעתם למשמעות הרחבה של האחריות המוטלת עליהם בעקבות חתימה זו – וספק אם היו חותמים באותה הקלות על מסמך הנוגע לביתם הפרטי. לעיתים, התצהירים נשכחים בתיקים המצויים בידי הרשות המינהלית אולם, בשעת הצורך, ביום הדין, הצהרות אלו של מנהלים עלולות לשמש כנגדם. המאמר סוקר חלק מההצהרות הנדרשות בחקיקה הסביבתית ומציע דרכים כיצד למלא אחר דרישותיהן.