מאמרים
כמו אויר לנשימה - חידושים בחוק אויר נקי

כמו אויר לנשימה - חידושים בחוק אויר נקי

"הארץ" מגזין מנהלים
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד מרץ 2009

חוק אויר נקי הכניס שינויים דרמטיים לחקיקה הסביבתית בישראל בכלל ולחקיקה העוסקת בתחום זיהום האוויר בפרט. בין היתר, הכניס החוק את החידושים הבאים:

הכללת עקרון הזהירות המונעת כעקרון מנחה והגדרת סעיף מטרות רחב הכולל הגנה על מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי;

הכללת  חומרים הגורמים לשינוי אקלים בהגדרת המונח מזהם;

הכנת תוכנית לאומית לצמצם מפגעים של זיהום אוויר ויישומה, הכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר וכו';

הגדלת היכולת של הציבור להשפיע על קבלת ההחלטות;

הרחבת יכולת הציבור להגיש תובענות אזרחיות – אישיות וייצוגיות;

צורך בהגשת בקשה להיתר פליטה  לאוויר;

החלת החוק במקרים מסוימים על אזור מקום העבודה;

הטלת  אחריות  ישירה על דירקטורים בתאגיד;

המאמר סוקר חידושים אלו ואחרים.