מאמרים
חוק אויר נקי - בקשה להיתר פליטה  - הערות והארות

חוק אויר נקי - בקשה להיתר פליטה - הערות והארות

תעשיות גיליון 638
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2011

מפעלים בתחומי האנרגיה, עיבוד וייצור מתכות, תעשיה מינרלית, תעשיה כימית, ניהול פסולת ופעילויות אחרות, חייבים להכיר את התקנות העוסקות בהיתרי פליטה, הכלולות בחוק אוויר נקי. אי קבלת היתר פליטה כמוהו כמעט כצו סגירה של המפעל. הגשת בקשה לקבלת ההיתר כרוכה באיסוף מידע רב ובעלות כספית לא מבוטלת, החל בבחירת הטכנולוגיה המתאימה ביותר להפחתת מזהמים לאוויר וכלה בהשגת ההיתר למפעל. המאמר סוקר היבטים משפטים הכרוכים בהגשת בקשה להיתר פליטה.