מאמרים
חוק אוויר נקי - פרוטוקול קיוטו ומנגנון הפיתוח הנקי -  CDM

חוק אוויר נקי - פרוטוקול קיוטו ומנגנון הפיתוח הנקי - CDM

תעשיות ירוקות
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין מרץ 2009

המשפט הסביבתי הבינלאומי משפיע על החקיקה הסביבתית בישראל. בנושא זיהום אויר, האמנות מהחשובות שנחתמו הינן אמנת שינוי האקלים וכן פרוטוקול קיוטו שנועד לביצועה. הסכמים בינלאומיים אלו יצרו כלים כלכליים שנועדו לסייע ליישומם בדמות מנגנונים של סחר בין לאומי  במזהמי אויר הגורמים לפליטות של גזי חממה. המאמר סוקר את האמנות הבינלאומיות, את מעמדה של מדינת ישראל ביחס אליהן ואת הקשר בינן לבין חוק אויר נקי הישראלי.