מאמרים
רישום מונומרים ופולימרים - משולחן  בית המשפט האירופי לצדק - REACH

רישום מונומרים ופולימרים - משולחן בית המשפט האירופי לצדק - REACH

"פולימרים ופלסטיקה בישראל", גיליון 97
צבי לוינסון, קריסטינה חג'ידמטריו וגיל דרור, עורכי דין אפריל 2008

תקנות ה – REACH לרישום, הערכה, רישוי והגבלת השימוש בכימיקלים נכנסו לתוקף ביוני 2007. מאז כניסתן של התקנות לתוקף, הוקמה בהלסינקי הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) שמנהלת את תהליך רישום החומרים, ואת כל התהליכים הנלווים לו (כגון ריכוז עבודת ההערכה של חומרים, שימוש כערכאה מעין שיפוטית ליישוב סכסוכים והטלת קנסות לגופים שלא ישתפו פעולה, העברת מידע לציבור ועוד). הוקם מערך אדמיניסטרטיבי שמטרתו ניהול הכימיקלים באירופה בכלל, ויישום מנגנונים שנקבעו בתקנות ה- REACH בפרט. החובה הקשה ביותר לביצוע, היא החובה לרשום את החומרים. על פי ההערכות כיום, כ – 30,000 חומרים יצטרכו לעבור תהליך של רישום החל מהקיץ הקרוב (למעט חומרים מסוג של phase in שיצרניהם או יבואנים שלהם יבצעו הליך של קדם רישום). במאמר התייחסנו לכללי רישום מיוחדים שנקבעו לפולימרים ולמונומרים על פי תקנות ה – REACH ולניסיון שנעשה לשנותם באמצעות פנייה לבית המשפט האירופי לצדק.