מאמרים
רישום הערכה ורישוי של פולימרים ומונומרים באירופה  - REACH

רישום הערכה ורישוי של פולימרים ומונומרים באירופה - REACH

"פולימרים ופלסטיקה בישראל", גיליון 87
צבי לוינסון קריסטינה חדג'ידמטריו וגיל דרור, עורכי דין יוני 2006

לכל העוסקים בייצור ובאספקת כימיקלים בעולם ברור מעבר לכל ספק – המהפיכה כבר כאן. לאור הצעת תקנות שפורסמה לראשונה בשנת 2003 על ידי הנציבות האירופית, מדיניות האיחוד האירופי העוסקת בניהול מלאי החומרים הכימיים המיוצרים והמיובאים לאיחוד האירופי עומדת להשתנות בקרוב, לאחר שיושלם הליך הניסוח של תקנות חדשות המחייבות יצרני וספקי כימיקלים ברישום, בהערכה, ברישוי ובהטלת מגבלות על ייצור הכימיקלים (REACH). תקנות אלו מיישמות גישות חדשניות שלא מוכרות עד כה בתחום, ביניהן ניסיון להביא לשיתוף במידע הקיים על מנת להקטין את הצורך בביצוע ניסויים בבעלי חיים,  קביעת פרוצדורה להגשה משותפת של רישום חומר על ידי יצרנים שונים, הקמת סוכנות אירופאית ליישום התקנות, והתווית מגמה המעודדת ולעיתים אף מחייבת החלפת חומרים בעלי סיכון גבוה לאדם ולסביבה תחת הניסיון להקטין את הסיכון מהם. התקנות מתגבשות בפרוצדורה של החלטה משותפת בין הפרלמנט האירופי והמועצה האירופית, וכבר היום הטיוטה המעודכנת עברה את הקריאה הראשונה של הצדדים. שנת 2007 מהווה את המועד הצפוי לאישור הצעת התקנות. על פי הניסיון הקיים מדירקטיבות בתחומים אחרים, ניתן לומר ברמה גבוהה של וודאות, שהחוזק הכלכלי של השוק האירופי עומד להכתיב את הדרישות גם לשווקים אחרים בעולם, ומכאן משמעותו. 

בתקנות מפורטות חובות רישום וביצוע הערכות סיכונים לאדם ולסביבה לחומרים ברמות שיוך שונות. כך לדוגמא, מבחינות התקנות בין קבוצות שיוך שונות של חומרים, החל בחומרים כימיים במצבם הטבעי או תרכובותיהם; תערובות או תמיסות של מספר חומרים; חפצים המכילים חומרים כימיקלים שעשויים להיפלט לסביבה; פולימרים ומונומרים. במאמר  הנוכחי, נתאר בקצרה את התייחסות התקנות לפולימרים ולמונומרים, וזאת בהתאם לטיוטא הנוכחית העדכנית ביותר של התקנות הקיימת בזמן כתיבת המאמר.