מאמרים
סוגיות ברישום חומרים באביזרים על פי התקנות - REACH

סוגיות ברישום חומרים באביזרים על פי התקנות - REACH

"כימיה", גיליון 87
צבי לוינסון, כריסטינה חדג'ידמטריו וגיל דרור, עורכי דין מאי 2008

עם סיום שנת 2006, פורסמו באיחוד האירופי תקנות ה –REACH . תקנות אלו עניינן בחקיקה חדשנית העוסקת בהסדרת הרישום, ההערכה, הרישוי והמגבלות שיוטלו על כלל הכימיקלים שייוצרו או יכנסו לשוק באירופה. בניגוד להסדרים קודמים, תקנות ה – REACH מתייחסות במפורש למנגנון ניהול המערכת, על ידי הקמת סוכנות אירופית לכימיקלים שתעקוב אחר רישום הכימיקלים ותנהל אותם, וכן שתעקוב אחר בדיקת המסמכים שיועברו לה ומתן הוראות נוספות או תנאים לביצוע. כל זאת תוך שימוש במספר תפיסות חדשניות.

בהיקף כה גדול של חקיקה, לחלק מהמונחים או להוראות יש מספר פרשנויות, שכל אחת מהן טומנת בחובה הזדמנויות וסיכונים, והחלק האחר חשוב בעצם הצורך להכירו. במסגרת רשימה זו, אין בכוונתנו לסקור, להסביר ולפרש את מלוא המידע המצוי בעמודים אלה, אולם הואיל ומוטב דבר מלא כלום, החלטנו להתייחס ברשימה הנוכחית בקצרה למספר נקודות הנוגעות לשלב הראשון ב – REACH, הוא שלב הרישום ובמיוחד רישום של חומרים הנפלטים מאביזרים.