מאמרים
חקיקה סביבתית של חומרים ננומטריים

חקיקה סביבתית של חומרים ננומטריים

International Bar Association Journal Vol. 4
צבי לוינסון וקריסטינה חג'ידמטריו, עו"ד אוגוסט 2008

קרוב לוודאי שאתם עושים שימוש בחומרים ננומטרים, גם אם לא ידעתם על כך. ההתפתחות המהירה של תחום הננוטכנולוגיה משאיר כרגיל את עולם המשפט מאחור. ההתנהגות של חומרים אלו,  שיש בהם תכונות אשר יכולות לתת מענה למגוון שלם של שימושים, עדיין לא ברורה. גודלם המזערי עלול לאפשר להם לחדור לנשימה ולעור והריאקציה שלהם עם חומרים אחרים ובכלל התנהגותם הכימית אינה ידועה די צורכה. בעולם יש מספר ניסיונות להסדיר בחקיקה את הפיקוח על חומרים אלו. ניסיונות אלו מערבים שאלות רבות ובהן כיצד לדוגמה ליישם את עקרון הזהירות המונעת ועקרונות סביבתיים אחרים אל מול פוטנציאל הפיתוח הטכנולוגי הטמון בהם. המאמר סוקר את החקיקה בעולם ומציע מודל חקיקה להסדרת תחום הננו טכנולוגיה.