מאמרים
חומרים מסוכנים או תמריצים מסוכנים

חומרים מסוכנים או תמריצים מסוכנים

"ניהול" מגזין מנהלי ישראל, גיליון 15
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד דצמבר 2003

במדינת ישראל, קיימים אלפי מפעלים המשתמשים אגב תהליך הייצור בחומרים מסוכנים. במהלך העבודה הרגיל, מחויבים נושאי המשרה במפעלים להתקין אמצעי בטיחות ומניעה על מנת להקטין את האפשרות להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים, שעלול לקרות כתוצאה מבלאי טבעי במערכות הייצור, מתאונת עבודה, מאי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות או מטעות אנוש. למרות זאת, מידי פעם מתפרסמת בתקשורת ידיעה על תקרית חומרים מסוכנים שגוררת עמה באופן מיידי הזעקת כוחות חירום רבים, חסימת כבישים, שיבוש החיים התקינים באזור ופתיחת חקירה פלילית נגד התאגיד ומנהליו. אין פלא אם כך, שלאור הסיכון הנשקף לתושבים הגרים בסמיכות למפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים, מקיים המשרד לאיכות הסביבה מערך פיקוח ארצי על אופן האחזקה, השימוש והשינוע של החומרים המסוכנים. אלא שמערך הפיקוח והאסדרה על חומרים מסוכנים אינו נותן לגופים הכפופים לחקיקה תמריצים להשקיע באמצעי מיגון ובטיחות. במצב המשפטי הקיים ובהצעות לשיפור עוסק מאמר זה.