מאמרים
הערכות לקדם - רישום על פי התקנות - REACH

הערכות לקדם - רישום על פי התקנות - REACH

"תעשיות" גיליון 560
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור עורכי דין יוני 2008

קדם הרישום הוא תהליך בו יצרן כימיקלים, תערובות של כימיקלים, או אביזרים המכילים כימיקלים המיועדים להשתחרר לסביבה, והם ברשימת החומרים שניתן לבצע לגביהם קדם רישום (”phase-in substances") מגיש לסוכנות האירופאית לכימיקלים בקשה המכילה מידע בסיסי על מנת להנות מקבלת ארכה של מועדי הרישום הקיימים ב- REACH. לתקופת קדם הרישום, הוקצה חלון זמנים של כחצי שנה, בין 1 ליוני עד ל 1 לדצמבר 2008. ברשימה זו ישנה התייחסות  למצב בו חברות מייצרות אביזרים מחומרים המסופקים להם על ידי ספקי חומרים במעלה שרשרת הייצור. על מנת שיצרני האביזרים או היבואנים של אביזרים אלה יוכלו להעריך האם עליהם לבצע קדם רישום, עליהם לאסוף מידע רב מספקי החומרים.