מאמרים
CE  - האם הסימון פרושו עמידה בהוראות הדירקטיבה - RoHS

CE - האם הסימון פרושו עמידה בהוראות הדירקטיבה - RoHS

"אלקטרוניקה" הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 162
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור - עו"ד אוגוסט 2006

לשתי הדירקטיבות האירופאיותWEEE ו – RoHS העוסקות באיסוף ובמחזור של פסולת חשמלית ואלקטרונית והטלת איסור על שימוש בששה חומרים מסוכנים במכשירים חשמליים ואלקטרוניים יש חולשה: מונחים חשובים, כגון "equipment", "put on the market" או "homogeneous material" אינם מוגדרים היטב, או שכלל אינם מוגדרים בהן. 

סימון CE, בא להקל את הפיקוח ואת הבקרה של הקהילה האירופית בדבר עמידת יצרנים בתקנות ובדירקטיבות שונות של הקהילה האירופית ולהבהיר את החובות המוטלות בהוראות חקיקה שונות באיחוד האירופי. על פי מסמך שפורסם על ידי הנציבות האירופית בשנת 2000 משמעות סימון CE היא - שימוש בסימון אחד שמשמעותו עמידה בכל הוראות הדירקטיבות והתקנות המחייבות התקנת סימון זה. 

המאמר עוסק בשאלה האם הסימון האירופאי המקובל CE מסמל בין שאר הדברים עמידה בהוראות דירקטיבת ה –  RoHS