מאמרים
כמה רישיונות עסק?

כמה רישיונות עסק?

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין מאי 2005

לאחרונה התייחס בית המשפט העליון לשאלה, מהן הפעילויות שמוטלת עליהם החובה לקבל רישיון עסק במפעל אחד. להלן עובדות המקרה: לחברת מזון מרכז להפצת סחורה שיש בו גם מתקן לשטיפת משאיות. למרכז ההפצה יש רישיון עסק, בעוד שלמתקן לשטיפת המשאיות אין רישיון עסק נפרד, למרות שהוא מהווה עסק טעון רישוי אילו היה עומד בפני עצמו. כנגד חברת המזון הוגש כתב אישום על כך שהיא מפעילה במתחם ההפצה מתקן לשטיפת משאיות ללא רישיון עסק. השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט הייתה, האם טעון מתקן שטיפת משאיות רישיון עסק נפרד, או שמא רישיון העסק שהוצא למרכז ההפצה מכיל ממילא גם רישיון להפעלת מתקן שטיפה. דוגמאות למצבים דומים ניתן למצוא במפעל שיש לו מתקן טיפול שפכים או במפעל שיש בתחומו אתר איסוף לפסולת - האם פעילויות אלו מצריכות רישיו עסק נפרד? בנושא זה עוסק המאמר.