מאמרים
זהירות חופרים בסביבה  - פגיעה בצנרת תת קרקעית המזרימה חומ"ס

זהירות חופרים בסביבה - פגיעה בצנרת תת קרקעית המזרימה חומ"ס

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין ינואר 2005

מעת לעת אנו שומעים כי התגלה זיהום קרקע, במהלך עבודות תשתית להנחת קווי ביוב או לתיקונם. מעבר לעובדה שחשיפה לזיהום שנתגלה עלולה לגרום לנזק בריאותי, הרי שטיפול בקווי ביוב וחומרים מסוכנים בתווך קרקע המכיל אדים של חומרים דליקים, כגון דלקים או חומרים אורגניים נדיפים, עלול לגרום לפיצוץ עקב חדירת האדים אל הצנרת במקרה בו יווצר באקראי ניצוץ. 

מהם ההיתרים והרישיונות הנדרשים לכריית תעלות להנחת צנרות להזרמת חומרים מסוכנים ושפכים? על כל אלה, במאמר הבא.