מאמרים
מיכלים תת קרקעיים - מספר הבטים משפטיים

מיכלים תת קרקעיים - מספר הבטים משפטיים

הביוספירה - כרך כ"ד
צבי לוינסון, עו"ד יוני 1995

כיום אין בדיני איכות הסביבה בישראל, דבר חקיקה המסדיר במישרין את נושא המיכלים התת קרקעיים. מצב זה אינו רצוי, הואיל ודליפות ממיכלים תת קרקעיים עלולות לגרום למספר בעיות סביבתיות קשות כמו: זיהום מים, זיהום קרקע, שריפות והתפוצצויות.  אלו אמצעי ניטור יש להתקין? מה תחשב כדליפה וכיצד יש לדווח עליה? מתי יחשב מיכל דלק כמיכל שאינו אטום?

מאמר זה סוקר בקצרה מספר נקודות עיקריות אשר יש לתת עליהן את הדעת בשעה שבאים לגבש חקיקה, שתכליתה הסדרת נושא חשוב זה.