מאמרים
הפלרה של מי שתיה - טוב או רע?

הפלרה של מי שתיה - טוב או רע?

דנטל - כתב עת של רופאי השיניים בישראל
ראיון עיתונאי עם עורך דין צבי לוינסון פברואר 2012

מי השתייה הזורמים בברזים עוברים דרך ארוכה ממקור המים ועד להספקתם כמי שתיה. אחת הפעולות אותן חייב למלא ספק מי שתיה היא של חיטוי המים, באמצעות כלור, אוזון, או קרינה אולטרה סגולית, במטרה למנוע הצטברות של חיידקים או נגיפים גורמי מחלות במים המסופקים.

עד לאחרונה היו מרבית ספקי מי שתיה מחוייבים לבצע פעולה נוספת של הפלרת המים, שמטרתה מניעת עששת בשיניים. נושא הפלרת מי השתייה שב ועולה מדי מספר שנים. מצדדי ההפלרה והמתנגדים לה מציגים, כל צד בתורו, הוכחות המחזקות את טיעוניהם. מדובר ככל הנראה, במחלוקת שתמשך זמן רב.

במסגרת ראיון עיתונאי נשאל עו"ד צבי לוינסון, שהיה היועץ המשפטי של "ועדת עדין" לבחינת עדכון תקנות לאיכות מי שתייה, על ההיבטים המשפטיים של הנושא, לרבות על הליכים משפטיים שהתנהלו בנושא בעולם.