מאמרים
ניהול אירוע בעת הובלת חומרים מסוכנים

ניהול אירוע בעת הובלת חומרים מסוכנים

"מגהמה" מגזין רכב מקצועי, גיליון 35
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2006

רבות נכתב על הסיכון הרב הטמון בהובלת ובשינוע חומרים מסוכנים בכבישי הארץ, ורק לאחרונה פרסמה מועצת המובילים קריאה להוזיל את עלויות ההובלה של משאיות המובילות חומרים מסוכנים בכביש 6 מחד, ולאסור על הובלת חומרים מסוכנים בחלק מכבישי הארץ. 

המאמר סוקר מספר תיקונים בחוקים נוספים הנוגעים ישירות להסדרת ההובלה והטיפול בחומרים מסוכנים: חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 ופקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א – 1971. בתיקונים אלו, ניתן לראשונה למצוא הגדרות לגבי מהם אירוע אסון המוני ואירוע חומרים מסוכנים, מיהם גופי ההצלה, ומהי חלוקת הסמכויות והאחריות בין גופי ההצלה השונים. תיקונים אלו, משקפים למעשה את אימוץ "התורה" הקיימת במשרד לאיכות הסביבה ובמשרד התחבורה מזה שנים, אולם משעוגנו הדברים בחקיקה ובמשפט הסביבתי, חשוב להכירם ולפעול על פיהם.