מאמרים
חוק רישוי עסקים ושינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

חוק רישוי עסקים ושינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

"רכב ותחבורה" גיליון 191
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין מאי 2006

חברת הובלה מעוניינת להרחיב את עסקיה, ולהוביל חומרים מסוכנים. אלו רישיונות עליה לקבל לשם הפעלת העסק? התשובה מן הסתם, לקבל רישיון מוביל כנדרש על פי חוק שירותי הובלה. אכן, קבלת רישיון מוביל והובלה בהתאם להוראות חוק שירותי הובלה, תשנ"ז – 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א - 2001 היא תנאי הכרחי להסדרה החוקית של הובלה יבשתית חומרים מסוכנים, אך היא בהחלט אינו תנאי מספיק. בנוסף לרישיון המוביל, על החברה להיות בעלת רישיונות והיתרים נוספים הנדרשים על פי הדין הישראלי. אחד מהם, ואולי החשוב שבהם הוא רישיון העסק. חשיבותו של רישיון העסק, נובעת מהעובדה שהוא חובק בתוכו את כל שאר הרשיונות, ולרשות הרישוי יש את הסמכות שלא לתת רישיון עסק אם מבקש הרישיון לא עומד בחובות הרישוי של דין כלשהו אחר. אחת מהסוגיות המוסדרות ברישיון העסק, הוא העיסוק בחומרים מסוכנים, ובכלל זה גם שינוע חומרים מסוכנים. במאמר הנוכחי נתייחס לחובה החלה על תאגידים להובלת חומרים מסוכנים ועל נושאי המשרה בהם לפעול במסגרת רישיון העסק הן בנוגע לשינוע חומרים מסוכנים והן לגבי הקשרים רחבים יותר, עליהם חל רישיון העסק.