מאמרים
היתרים ורישיונות לשינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

היתרים ורישיונות לשינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

"מגהמה" מגזין רכב מקצועי, גיליון 37
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין ספטמבר 2006

בעבר נדמה היה שעל מנת לשנע חומרים מסוכנים, כל מה שצריך זה רכב ונהג. בפועל המצב שונה לחלוטין. תחום הובלת החומרים המסוכנים הפך לתחום מקצועי הדורש ידע רב בכל הרבדים: המנהל צריך לקבל רישיון מוביל; האחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים צריך לדעת כיצד לארגן את ההובלה, להבחין בין קבוצות שונות של חומרים, לבחור ציר תנועה מותר ועוד; והנהג צריך לקבל הכשרה מתאימה ועליו לדעת לתפעל את הציוד הייעודי שמחויב שיהיה לו בתא הנהג על פי הוראות דיני ההובלה ואיכות הסביבה. 

הדינים המסדירים את ההובלה היבשתית של החומרים המסוכנים בישראל הם חוק שירותי תובלה, תשנ"ז - 1997, ותקנות שירותי הובלה, תשס"א - 2001. הרישיון הנדרש על מנת להוביל ולשנע חומרים מסוכנים על פי חוק שירותי הובלה הוא רישיון המוביל. למראית עין, עיון בשני אלה ועמידה בהוראותיהם, עשויים לספק את כל המידע הנדרש במשפט הסביבתי כדי להוביל חומרים מסוכנים. למעשה לא כך הוא. המאמר סוקר את מעטפת הדינים הסביבתיים הסובבת את תחום שינוע החומרים המסוכנים ומראה, כי קיימות הוראות דין נוספות הנוגעות לשינוע, אחזקת חומרים מסוכנים, זיהומים סביבתיים ועוד. אלו מחילות את הוראותיהן על שינוע יבשתי של חומרים מסוכנים, ויש לקבל גם מכוחן רישיונות והיתרים על מנת לעסוק בתחום זה.