מאמרים
רישוי עסקים, בטיחות והקשר ביניהם

רישוי עסקים, בטיחות והקשר ביניהם

בטיחות - ביטאון המוסד לבטיחות ולגיהות, גיליון 366
גיל דרור וצבי לוינסון, עורכי דין פברואר 2017

כשאומרים רישיון עסק, על פי רוב חושבים על המשרד להגנת הסביבה, אולי על משרד הבריאות. מדוע? משום שמשרדים אלה רואים ברישיון העסק כלי מרכזי בארגז הכלים שלהם וביכולת שלהם לבצע אכיפה על מפעלים ועסקים הכפופים להם. הסמכות הניתנת למשרדים בחוק רישוי עסקים היא הסמכות לתת את רישיון העסק ולקבוע תנאים נוספים להפעלתו של עסק. ללא רישיון עסק, הפעלת עסק אסורה על פי חוק ובמצב דברים זה היא מעמידה את החברה ואת מנהליה בסכנה של אישום פלילי ושל הוצאת צו סגירה לעסק. עד כאן, לא חידשנו הרבה. במאמר זה, ניתן סקירה תמציתית על הרפורמה שבוצעה בשנים האחרונות ברישוי עסקים ולאחר מכן נבחן האם גם למשרד הכלכלה ניתנו סמכויות בתחום הבטיחות במסגרת חוק רישוי עסקים ואם כן מהן, מה החובות של בעלי עסקים כלפי משרד הכלכלה בהקשר של חוק רישוי עסקים וכיצד ניתן להיערך אליהן.