מאמרים
גז טבעי וסביבה

גז טבעי וסביבה

אנרגיה פלוס, מגזין לאנרגיות מתחדשות וקיימות
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד, אפרת שמגר, מתמחה דצמבר 2010

ההיבטים המשפטיים/ סביבתיים בתחום הגז הטבעי מגוונים ונחלקים עפ"י התהליך בשרשרת האספקה של הגז: הפקה ועיבוד באסדת הקידוח, הולכה של הגז, מתקני קליטה וחלוקה של הגז הטבעי לצרכנים.

במאמר נסקרו ההיבטים המשפטיים/ סביבתיים בתחום הפקת הגז ועיבודו באסדה ימית.  

לדוגמא, האם חוק אוויר נקי, אחד החוקים האסטרטגיים החשובים ביותר שנחקקו בתחום הסביבה בישראל, חל על הפקת הגז הטבעי? ומה לגבי זיהום הים?