כנסים
שינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

שינוע יבשתי של חומרים מסוכנים

רמת אפעל ‎ 27.12.2005
המוסד לבטיחות ולגיהות ערך ימי עיון ארציים בנושא שינוע יבשתי של חומרים מסוכנים. 
בימי עיון אלו הרצה עו"ד גיל דרור על ההיבטים המשפטיים של שינוע חומרים מסוכנים ביבשה. בהרצאות נתנה התיחסות להובלה יבשתית של חומ"ס בכלי רכב וברכבת. נסקרו היתרים, רישיונות ונדונו היבטים של אחריות.