כנסים
הרצאה במסגרת קורס של איגוד המהנדסים

הרצאה במסגרת קורס של איגוד המהנדסים

הרצאה מקוונת ‎ 26.04.2020

במסגרת קורס ניקוז שעורך איגוד המהנדסים והתשתיות בזמן הקורונה הוזמן עו"ד צבי לוינסון לתת הרצאה מקוונת שעסקה בהיבטים המשפטיים של ניקוז אגני ועירוני. ההרצאה עסקה בחקיקה החלה בנושא וברשויות המופקדות עליו, תוך מתן כלים יישומיים למתכננים, למהנדסים ולאנשי רשויות, האמונים על פעולה בתחום מורכב זה, אשר לו השלכות פליליות, אזרחיות ומנהליות.