כנסים
צדק סביבתי - הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

צדק סביבתי - הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

האוניברסיטה העברית, ירושלים ‎ 12 - 14.10.2015

עו"ד גיל דרור הרצה על תפיסות אתיות של צדק חלוקתי. נושא שינוי האקלים והמשאב האטמוספירי נותחו במסגרת ההרצאה כמקרה מבחן. הוצגה גישה  לפיה ניתן להפוך את המשבר האקלימי להיות מנוף לצדק סביבתי גלובלי רחב יותר, תוך הבנה שהמשאב האטמוספירי הוא משאב בר המרה למשאבים אחרים.